Cyrus X DOUBLE.H Mashup Pack 2022 [FREE DOWNLOAD]

Cyrus

Cyrus X DOUBLE.H Mashup Pack 2022 [FREE DOWNLOAD]
Download
 • Follow DOUBLE.H
  SoundCloud : https://soundcloud.com/doublehmix
  Facebook : www.facebook.com/hiphip.2001

  Follow Cyrus
  SoundCloud : https://soundcloud.com/cyrusmixmash_sg

  --- Tracklist ---

  01. Thức Giấc ( Cyrus vs. DOUBLE.H Mashup )
  02. Y.Ê.U ( Cyrus Mashup & Edit )
  03. Chị Ngã Em Nâng ( Cyrus Mashup & Edit )
  04. September Flower ( DOUBLE.H Mashup )
  05. Cua ( Cyrus Mashup )
  06. Waiting For You ( Cyrus Mashup & Edit )
  07. Rằng Em Mãi Ở Bên ( DOUBLE.H Mashup )
  08. Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng ( Cyrus Mashup )
  09. Bên Trên Tầng Lầu ( Cyrus Mashup )
  10. Duyên Âm ( DOUBLE.H Mashup )
  11. Lần Hẹn Hò Đầu Tiên ( DOUBLE.H Mashup )
  12. Lưu Số Em Đi ( Cyrus Mashup & Edit )
  13. Xích Thêm Chút ( Cyrus x DOUBLE.H Mashup )
  14. Em Đừng Khóc ( DOUBLE.H Mashup )
  15. Mất Em ( Cyrus Mashup & Edit )
Bình luận 0