MONO - Waiting For You (DeeYouSee Cinematic Remix)

DeeYouSee

MONO - Waiting For You (DeeYouSee Cinematic Remix)
Download
 • MONO - Waiting For You (DeeYouSee Cinematic Remix)

  /// Stream now: https://mmusicrecords.lnk.to/22-MONO
  /// Spotify: https://mmusicrecords.lnk.to/22-MONO/...
  /// Apple Music: https://mmusicrecords.lnk.to/22-MONO/...
  /// NCT: https://mmusicrecords.lnk.to/22-MONO/nct
  /// ZING MP3: https://mmusicrecords.lnk.to/22-MONO/...
  /// Youtube: https://mmusicrecords.lnk.to/22-MONO/...

  * Nghệ sĩ biểu diễn : MONO, Onionn
  * Author : Nguyễn Việt Hoàng
  * Composer : Nguyễn Ngọc Hoàng Anh, Nguyễn Việt Hoàng
  * Arranger : Onionn
  * Producer : Onionn
  * Remix: DeeYouSee

  🌠 Follow MONO:
  Fanpage: https://www.facebook.com/mono.hng
  Instagram: https://www.instagram.com/mono.hng/
  Tiktok: https://www.tiktok.com/@mono.hng
  Twitter: https://twitter.com/mono_hng

  🌠 Follow DeeYouSee:
  Instagram: www.instagram.com/_aboyfromhanoi_/
  Facebook: www.facebook.com/deeyouseeprod​
  Soundcloud: @deeyouseeprod
  Youtube: www.youtube.com/c/DeeYouSeeMusic

  ✉ Đối với các vấn đề về công việc hoặc bản quyền, vui lòng liên hệ qua email: [email protected]
Bình luận 0