tlinh - nếu lúc đó (DeeYouSee Remix)

DeeYouSee

tlinh - nếu lúc đó (DeeYouSee Remix)
Download
 • tlinh - nếu lúc đó (DeeYouSee Remix)

  /// Xem/Nghe bản gốc trên Youtube: https://youtu.be/fyMgBQioTLo
  /// Nghe MP3: https://mmusicrecords.lnk.to/neu-luc-do

  Artist: tlinh
  Author: tlinh
  Composers: tlinh, 2pillz
  Sound Engineer: Minh Maximum
  Producers: 2pillz, NewL
  Remix Version Producer: DeeYouSee

  🌠 Follow tlinh:
  Instagram: https://www.instagram.com/lf.tlinh/
  Facebook: https://www.facebook.com/tlinhww
  Spotify: https://open.spotify.com/artist/3dift...
  Youtube: http://www.metub.net/tlinh
  Join tlinh's Official Fangroup: https://www.facebook.com/groups/tlinh...

  🌠 Follow DeeYouSee:
  Instagram: www.instagram.com/_aboyfromhanoi_/
  Facebook: www.facebook.com/deeyouseeprod​
  Soundcloud: @deeyouseeprod
  Youtube: www.youtube.com/c/DeeYouSeeMusic

  ✉ Đối với các vấn đề về công việc hoặc bản quyền, xin hãy liên hệ qua email: [email protected]
Bình luận 0