Quê tôi

CONAN

Quê tôi
Download
  • [G]Quê tôi có cánh [Am]diều vi vu, [B]xa sau lũy tre [Em]làng
    [C]Trưa trưa dưới mái [G]đình rêu phong, [Am]là bóng mát ngày [D]thơ.
    [G]Quê tôi có cánh [Am]đồng bao la, [B]thắm hương lúa lên [Em]đồng
    [C]Liêu xiêu mái tranh [G]nghèo đơn sơ, [Am]trở về nhé tuổi [D]thơ [B]tôi.
    [E]Quê tôi sớm tinh [A]mơ tiếng gà gọi [B]cha vác cuốc ra [C#m]đồng
Bình luận 0