000 ChuaXuongPhuocTrenDoiTa Pris

Huynh Christian Timothy

000 ChuaXuongPhuocTrenDoiTa Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/chua-xuong-phuoc-tren-doi-ta/
  Chúa Xuống Phước Trên Đôi Ta
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  04/02/2017
  Theo Nhạc Điệu: Миллион алых роз
  Tựa Việt: Triệu Đóa Hồng
  Của: Ojārs Raimonds Pauls

  “Thế thì mỗi người trong các anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính chồng.” (Ê-phê-sô 5:33).

  1… 2… 3…
  Lời nguyện cùng nhau: Trong cuộc sống,
  từ nay chung bước những vui buồn.
  Lời nguyện cùng nhau trong danh Chúa:
  Ta vẫn yêu nhau luôn thắm nồng.

  Hiệp một cùng nhau theo Lời Chúa.
  Ân tình khắn khít anh bên nàng.
  Hiệp một cùng nhau duyên đôi lứa.
  Tình em yêu dấu mãi bên chàng.

  Chúa xuống phước trên đôi ta,
  nguyện tình mình luôn tươi thắm.
  Bước với Chúa đôi ta đi
  tay trong tay tình say đắm.
  Chúa dẫn lối cho đôi ta
  trong tin yêu cùng đi tới.
  Sẽ mãi mãi yêu thương nhau
  đi bên nhau suốt cuộc đời.

  Lời nguyện cùng nhau: Trong cuộc sống,
  từ nay chung bước những vui buồn.
  Lời nguyện cùng nhau trong danh Chúa:
  Ta vẫn yêu nhau luôn thắm nồng.

  Hiệp một cùng nhau theo Lời Chúa.
  Ân tình khắn khít anh bên nàng.
  Hiệp một cùng nhau duyên đôi lứa.
  Tình em yêu dấu mãi bên chàng.

  Chúa xuống phước trên đôi ta,
  nguyện tình mình luôn tươi thắm.
  Bước với Chúa đôi ta đi
  tay trong tay tình say đắm.

  Chúa dẫn lối cho đôi ta
  trong tin yêu cùng đi tới.
  Sẽ mãi mãi yêu thương nhau
  đi bên nhau suốt cuộc đời.

  1… 2… 3…
  Lời nguyện cùng nhau: Trong cuộc sống,
  từ nay chung bước những vui buồn.
  Lời nguyện cùng nhau trong danh Chúa:
  Ta vẫn yêu nhau luôn thắm nồng.

  Hiệp một cùng nhau theo Lời Chúa.
  Ân tình khắn khít anh bên nàng.
  Hiệp một cùng nhau duyên đôi lứa.
  Tình em yêu dấu mãi bên chàng.

  Chúa xuống phước trên đôi ta,
  nguyện tình mình luôn tươi thắm.
  Bước với Chúa đôi ta đi
  tay trong tay tình say đắm.
  Chúa dẫn lối cho đôi ta
  trong tin yêu cùng đi tới.
  Sẽ mãi mãi yêu thương nhau
  đi bên nhau suốt cuộc đời.

  Chúa xuống phước trên đôi ta,
  nguyện tình mình luôn tươi thắm.
  Bước với Chúa đôi ta đi
  tay trong tay tình say đắm.
  Chúa dẫn lối cho đôi ta
  trong tin yêu cùng đi tới.
  Sẽ mãi mãi yêu thương nhau
  đi bên nhau suốt cuộc đời.

  The Lord Bestows His Blessings on Us

  We pray together that, from now on, in life,
  We will walk together through joy and sorrow.
  We pray together in the name of the Lord:
  We will always love each other deeply.

  Unite together in the way of the Lord.
  Our deep love binds us closely; you are beside me.
  Unite together in marital bliss.
  My love for you will be forever by your side.

  The Lord bestows His blessings on us.
  I am praying that our love remains fresh.
  Together we walk with the Lord,
  Hand in hand, in love’s embrace.

  The Lord guides our path.
  In faith, we journey together.
  We will always love each other.
  We will walk beside each other throughout our lives.
Bình luận 0