• https://karaokethanhca.net/ta-tu/
  Tạ Từ
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  21/02/2022
  Theo Nhạc Điệu: Cát Bụi Cuộc Đời
  của: Hà Sơn

  “Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa.” (I Cô-rinh-tô 15:52).

  1… 2… 3…
  Tạ từ nhân gian,
  đến chốn vinh quang,
  xa rời cõi đời sầu đau.
  Tạ từ nhân gian,
  nay xa rồi bao cay đắng.
  Khi chung kết linh trình,
  về với Chúa trên trời,
  được thỏa lòng bên chân Chúa.

  Tạ từ thân nhân,
  Chúa đón tôi đi,
  vương vấn hồn nhiều buồn thương.
  Tạ từ thân nhân,
  khi linh hồn bao thương nhớ.
  Trong giây phút sau cùng,
  lòng quyến luyến vô cùng
  vì biết rằng, sẽ tạm xa.

  Lời Chúa ghi nhớ,
  thân là đất bụi
  trở về đất bụi;
  và linh hồn an nghỉ từ nay.
  Rồi đây chẳng lâu,
  được Chúa ban ơn lành,
  giữa nơi chốn mây trời
  thân thể này sẽ phục sinh.

  Tạ từ người ơi!
  Phút cuối chia tay,
  xin người chớ nhiều đau thương.
  Tạ từ người ơi!
  Nhưng mai này thôi xa cách.
  Bên nhau giữa mây trời
  cùng với Chúa sum vầy;
  được thỏa lòng trong vinh quang.

  1… 2… 3…
  Lời Chúa ghi nhớ,
  thân là đất bụi
  trở về đất bụi;
  và linh hồn an nghỉ từ nay.
  Rồi đây chẳng lâu,
  được Chúa ban ơn lành,
  giữa nơi chốn mây trời
  thân thể này sẽ phục sinh.

  Tạ từ người ơi!
  Phút cuối chia tay,
  xin người chớ nhiều đau thương.
  Tạ từ người ơi!
  Nhưng mai này thôi xa cách.
  Bên nhau giữa mây trời
  cùng với Chúa sum vầy;
  được thỏa lòng trong vinh quang.

  Tạ từ người ơi!
  Nhưng mai này thôi xa cách.
  Bên nhau giữa mây trời
  cùng với Chúa sum vầy;
  được thỏa lòng trong vinh quang.
https://www.buymeacoffee.com/rockhead19Y Donate Now - Donate Today
Bình luận 0