292 JesusXinYeuConMaiKhongThoi Pris

Huynh Christian Timothy

292 JesusXinYeuConMaiKhongThoi Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/jesus-xin-yeu-con-mai-khong-thoi/
  Jesus! Xin Yêu Con Mãi Không Thôi
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  22/03/2022
  Theo Nhạc Điệu: Bài Tango Buồn
  của: Thành Công

  “Ôi! Chớ gì lời cầu xin của tôi được thành, và Thiên Chúa ban cho tôi điều tôi ao ước!” (Gióp 6:8).

  1... 2... 3...
  Jesus! Xin yêu con mãi không thôi.
  Jesus! Con xin theo Chúa muôn nơi.
  Cùng Ngài qua chốn trần gian.
  Jesus! Xin Ngài dìu con.

  Mãi mãi vững tin vào Cứu Chúa,
  dấn bước qua bao chặng đường.
  Nếp sống thỏa vui nhờ có Chúa.
  Xin mãi yêu con Ngài ôi!

  Jesus! Xin yêu con mãi không thôi.
  Jesus! Xin cho con mãi đam mê.
  Con đây xin khát khao luôn.
  Jesus! Xin Ngài dạy con.

  Nếu phải trải qua nhiều thử thách,
  hãy đỡ nâng con trọn đời.
  Nếu phải trải qua nhiều sóng gió,
  xin chở che con Ngài ôi!

  Được Ngài yêu thương
  nên con không buồn lo,
  thong dong qua vạn nẻo đời,
  vì Ngài cùng con sánh bước.

  Được Ngài yêu thương
  tâm linh con mừng vui,
  dâng lên bao lời tán tụng
  danh Chúa Jesus Bình An.

  Jesus! Xin yêu con mãi không thôi.
  Jesus! Con xin theo Chúa muôn nơi.
  Cùng Ngài qua chốn trần gian.
  Jesus! Xin Ngài dìu con.

  Nếu phải trải qua nhiều thử thách,
  hãy đỡ nâng con trọn đời.
  Nếu phải trải qua nhiều sóng gió,
  xin chở che con Ngài ôi!

  Được Ngài yêu thương
  nên con không buồn lo,
  thong dong qua vạn nẻo đời,
  vì Ngài cùng con sánh bước.

  Được Ngài yêu thương
  tâm linh con mừng vui,
  dâng lên bao lời tán tụng
  danh Chúa Jesus Bình An.

  1... 2... 3...
  Jesus! Xin yêu con mãi không thôi.
  Jesus! Con xin theo Chúa muôn nơi.
  Cùng Ngài qua chốn trần gian.
  Jesus! Xin Ngài dìu con.

  Nếu phải trải qua nhiều thử thách,
  hãy đỡ nâng con trọn đời.
  Nếu phải trải qua nhiều sóng gió,
  xin chở che con Ngài ôi!

  Được Ngài yêu thương
  nên con không buồn lo,
  thong dong qua vạn nẻo đời,
  vì Ngài cùng con sánh bước.

  Được Ngài yêu thương
  tâm linh con mừng vui,
  dâng lên bao lời tán tụng
  danh Chúa Jesus Bình An.

  Được Ngài yêu thương
  tâm linh con mừng vui,
  dâng lên bao lời tán tụng
  danh Chúa Jesus Bình An.
Bình luận 0