294 ConVanCuTinYeuDoiCho Pris

Huynh Christian Timothy

294 ConVanCuTinYeuDoiCho Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/con-van-cu-tin-yeu-doi-cho/
  Con Vẫn Cứ Tin Yêu, Đợi Chờ
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  31/03/2022
  Theo Nhạc Điệu: Như Khúc Tình Ca
  của: Nguyễn Ngọc Thiện

  “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu từ xa hiện ra với tôi và phán rằng: Phải, Ta đã yêu ngươi bằng tình yêu đời đời; vậy nên, Ta đã kéo ngươi bằng sự từ ái.” (Giê-rê-mi 31:3).

  1… 2… 3…
  Con vẫn cứ tin yêu, đợi chờ…
  chờ Chúa Jesus, Ngài đến dẫn đường về.
  Nơi thiên quốc vinh quang rạng ngời,
  được sống muôn đời cùng Thiên Chúa Yêu Thương.

  Chúa ơi! Tình Chúa yêu con,
  dẫu bao nhiêu ngày tháng không phai.
  Chúa yêu và cứu con đây
  để cho con được sống mãi với Chúa.

  Con sẽ cứ tin yêu Ngài thôi.
  Vì Chúa mãi là nguồn cứu rỗi mọi người.
  Con sẽ cứ đi theo Ngài thôi.
  Vì Chúa muôn đời nguồn vui thỏa không thôi.

  (Hát hai lần rồi hát phần dưới đây)

  Con sẽ cứ tin yêu Ngài thôi.
  Vì Chúa mãi là nguồn cứu rỗi mọi người.
  Con sẽ cứ đi theo Ngài thôi.
  Vì Chúa muôn đời nguồn vui thỏa không thôi.

  Chúa muôn đời nguồn vui thỏa không thôi.
  Chúa muôn đời nguồn vui thỏa không thôi.
Bình luận 0