296 VaToiThuocVeNgai Pris

Huynh Christian Timothy

296 VaToiThuocVeNgai Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/va-toi-thuoc-ve-ngai/
  Và Tôi Thuộc về Ngài
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  03/04/2022
  Theo Nhạc Điệu: Hoa Nở về Đêm
  của: Mạnh Phát

  “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân phán: Những người ấy sẽ thuộc về Ta trong ngày Ta làm nên cơ nghiệp của Ta; và Ta sẽ thương xót họ như một người thương xót con trai mình hầu việc mình.” (Ma-la-chi 3:17).

  1… 2… 3…
  Ngài từ trời cao
  xuống cõi dương trần
  danh là Jesus.
  Ngài là Tình Yêu
  đến giữa nhân gian
  cứu chuộc muôn người.
  Lời Ngài gọi tôi
  hãy về bên Ngài
  được Ngài tha thứ tội.
  Ngài bôi xóa hết
  muôn tội tình một đời.
  Và tôi thuộc về Ngài
  được Ngài yêu thương tôi luôn.

  Cuộc đời nhiều khi
  có những đau buồn
  nhưng Ngài bên tôi.
  Từng lời dạy khuyên
  Chúa dẫn tôi đi
  suốt cả linh trình.
  Lời Ngài gọi tôi
  hãy dựa nương Ngài
  được Ngài thêm sức thiêng.
  Vượt bao sóng gió
  luôn được kề cận Ngài.
  Và tôi thuộc về Ngài
  được Ngài yêu thương tôi luôn.

  Bao tháng năm
  thăng trầm cuộc đời
  nhưng Ngài luôn bên tôi.
  Khi sóng gió
  dựa vào Lời Ngài
  lòng luôn thái an.
  Có những lần băn khoăn
  được Ngài chỉ dạy
  đường đi lối về.
  Tôi luôn an vui trong Ngài.
  Ngài thuộc về tôi!

  Lòng nguyện từ nay
  cứ mãi theo Ngài
  đến tận ngàn phương.
  Lời Ngài dạy khuyên
  nhớ mãi không quên
  khắc vào trong lòng.
  Rồi một ngày kia
  kết thúc linh trình
  được Ngài vui đón tôi.
  Lòng tôi thổn thức
  khi trọn cuộc hành trình
  mình vẫn được cùng Ngài
  vào trong cõi trời cao.

  1… 2… 3…
  Bao tháng năm
  thăng trầm cuộc đời
  nhưng Ngài luôn bên tôi.
  Khi sóng gió
  dựa vào Lời Ngài
  lòng luôn thái an.
  Có những lần băn khoăn
  được Ngài chỉ dạy
  đường đi lối về.
  Tôi luôn an vui trong Ngài.
  Ngài thuộc về tôi!

  Lòng nguyện từ nay
  cứ mãi theo Ngài
  đến tận ngàn phương.
  Lời Ngài dạy khuyên
  nhớ mãi không quên
  khắc vào trong lòng.
  Rồi một ngày kia
  kết thúc linh trình
  được Ngài vui đón tôi.
  Lòng tôi thổn thức
  khi trọn cuộc hành trình
  mình vẫn được cùng Ngài
  vào trong cõi trời cao.
  Lòng tôi thổn thức
  khi trọn cuộc hành trình
  mình vẫn được cùng Ngài
  vào trong cõi trời cao.
Bình luận 0