297 JesusConXin Pris

Huynh Christian Timothy

297 JesusConXin Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/jesus-con-xin/
  Jesus! Con Xin
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  03/04/2022
  Theo Nhạc Điệu: Cho Em Quên Tuổi Ngọc
  của: Lam Phương

  “Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, không từ chối sự gì môi người cầu xin.” (Thi Thiên 21:2).

  1… 2… 3…
  Jesus!
  Con xin được Chúa cho con
  ăn năn cùng Ngài.
  Con xin được Chúa yêu thương
  tha bao tội tình.
  Tẩy thanh đời con
  cho con được sống an vui
  trong ân tình Ngài.

  Jesus!
  Con xin được mãi tin yêu
  vâng theo Lời Ngài.
  Con xin được cứ trung kiên
  rao ra tình Ngài.
  Cúi xin Ngài thương
  cho con vững bước hiên ngang
  đi qua cuộc đời.

  Nơi dương trần
  dù lắm đổi thay
  nhưng trong Ngài
  vẫn được an nhiên.
  Dẫu có
  những khi lầm lỡ
  bước con trật nghiêng
  đớn đau sầu vương
  Chúa nâng đỡ con.
  Chân con vững yên.
  Ngài dìu con không buông.

  Jesus!
  Con mong diện kiến thiên nhan
  vinh quang tuyệt vời.
  Trong khi Ngài đến mang theo
  con đây về trời.
  Lánh xa trần gian
  đưa con vào cõi vinh quang
  yêu thương đời đời.

  (Hát hai lần)
Bình luận 0