299 DuocGapChua Pris

Huynh Christian Timothy

299 DuocGapChua Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/duoc-gap-chua/
  Được Gặp Chúa
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  24/04/2022
  Theo Nhạc Điệu: Hạ Thương
  của: Hàn Châu – Thanh Phương

  “Những ai chưa được nghe nói về Ngài thì họ sẽ thấy Ngài; những ai chưa nghe thì sẽ hiểu.” (Rô-ma 15:21).

  1… 2… 3…
  Người ơi!
  Bao nhiêu năm sống giữa cuộc đời,
  mà lòng ngẩn ngơ
  nhìn thời gian, tháng ngày trôi qua.
  Thế gian có là
  những ngày hạnh phúc an vui;
  Cho tôi vui sống trọn đời
  trong một tình yêu nồng thắm?

  Một hôm,
  Jesus cho tôi biết được Ngài.
  Ngỡ ngàng làm sao
  nào ngờ đâu Chúa Ngài yêu tôi.
  Chúa tha thứ mọi lỗi lầm,
  đổi mới tôi đây;
  cho tôi sánh bước cùng Ngài.
  Bên Ngài tôi mãi được Ngài yêu.

  Cuộc đời tôi
  cứ luôn bước đi với Ngài.
  Có Ngài dắt dìu bình an,
  dẫn đưa tôi vượt những khó khăn.
  Trong Jesus
  tháng năm ngập tràn hạnh phúc.
  Cuộc đời tôi luôn an bình.
  Vì Ngài muôn đời yêu tôi.

  Người ơi!
  Mau ăn năn, mau đến cùng Ngài!
  Chỉ Ngài mà thôi,
  là Tình Yêu cứu rỗi nhân gian.
  Chúa tha thứ mọi lỗi lầm,
  đổi mới tâm linh,
  đưa ta đến cõi đời đời.
  Bên Ngài ta mãi được Ngài yêu.

  (Hát hai lần rồi hát phần sau đây)

  Chúa tha thứ mọi lỗi lầm,
  đổi mới tâm linh,
  đưa ta đến cõi đời đời.
  Bên Ngài ta mãi được Ngài yêu.
Bình luận 0