• https://karaokethanhca.net/vi-con/
  Vì Con
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  24/04/2022
  Theo Nhạc Điệu: Trúc Đào
  của: Anh Bằng

  “Kẻ trộm chỉ đến để trộm, giết, và hủy diệt. Ta đã đến để họ có sự sống và có cách sung mãn.” (Giăng 10:10).

  1… 2… 3…
  Vì con Chúa đã giáng trần.
  Vì con Chúa chọn con đường đau thương.
  Vì con Chúa đã quên mình.
  Vì con Chúa nhận mang hình thay con.

  Tội tình con bấy lâu nay
  Ngài thương, nhận hết tựa như của Ngài.
  Vì Ngài tha thiết yêu con.
  Tình yêu mãi mãi muôn đời không phai.

  Cuộc đời con đã sang trang.
  Từ khi nhận biết tình yêu của Ngài.
  Lời Ngài soi sáng trong con.
  Từ nay con sẽ cùng đi với Ngài.

  Cầu xin Chúa sẽ dắt dìu.
  Dìu con đến tận thiên đàng vinh quang.
  Lòng con luôn vững tin Ngài.
  Đời con phước hạnh, trong Ngài an vui.

  (Hát hai lần)
Bình luận 0