301 MaiYenNghiTrongTinhYeu Pris

Huynh Christian Timothy

301 MaiYenNghiTrongTinhYeu Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/mai-yen-nghi-trong-tinh-yeu/
  Mãi Yên Nghỉ Trong Tình Yêu
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  24/04/2022
  Theo Nhạc Điệu: Thói Đời
  của: Trúc Phương

  “Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28).

  1... 2... 3...
  Đời con nay được Chúa yêu thương
  đem thân con thoát khỏi tội hình.
  Sâu kín hồn, lời đau thương thống hối
  con thiết tha trình dâng cùng Chúa.
  Nguyện được đi theo Chúa Jesus
  từ nay đến mai sau.
  Dù phong ba cuộc sống quanh con
  bên Jesus con chẳng bận lòng.
  Con vững vàng, dựa nương Cứu Chúa
  Ơn Chúa ban dìu con từng bước.
  Ngài thường luôn canh giữ chân con.
  Mãi trung tín theo bước Ngài.
  Cuộc đời tuy còn nhiều nguy khó,
  những gian nan
  trên mọi hành trình.
  Mà lòng con luôn vững tin
  ơn Chúa ban vững vàng đi tới.
  Bỏ sau lưng
  muộn phiền bao tháng năm.
  Nguyện mai sau Ngài sẽ đem con
  xa thế gian, xa những nhọc nhằn.
  Trong Nước Trời được vui với Chúa.
  Khi những đau buồn không còn nữa.
  Và đời con vui thỏa không thôi,
  mãi yên nghỉ trong Nước Trời.
  1... 2... 3...
  Dù phong ba cuộc sống quanh con
  bên Jesus con chẳng bận lòng.
  Con vững vàng, dựa nương Cứu Chúa
  Ơn Chúa ban dìu con từng bước.
  Ngài thường luôn canh giữ chân con.
  Mãi trung tín theo bước Ngài.
  Cuộc đời tuy còn nhiều nguy khó,
  những gian nan
  trên mọi hành trình.
  Mà lòng con luôn vững tin
  ơn Chúa ban vững vàng đi tới.
  Bỏ sau lưng
  muộn phiền bao tháng năm.
  Nguyện mai sau Ngài sẽ đem con
  xa thế gian, xa những nhọc nhằn.
  Trong Nước Trời được vui với Chúa.
  Khi những đau buồn không còn nữa.
  Và đời con vui thỏa không thôi,
  mãi yên nghỉ trong Nước Trời.
Bình luận 0