304 LongConDayCuHuongLenNgai Pris

Huynh Christian Timothy

304 LongConDayCuHuongLenNgai Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/long-con-day-cu-huong-len-ngai/
  Lòng Con Đây Cứ Hướng lên Ngài
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  27/05/2022
  Theo Nhạc Điệu: Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang
  của: Vũ Đức Sao Biển

  “Hãy nhìn vào Đức Chúa Jesus, Đấng Dẫn Đầu và Đấng Kết Thúc của đức tin, Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước Ngài mà chịu đựng thập tự giá, xem thường sự sỉ nhục, và được ngồi bên phải ngai của Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2).

  1... 2... 3...
  Chúa ơi!
  Đời con nay đã thuộc Ngài.
  Xin mãi được Ngài
  ân cần yêu thương.
  Vì đời con
  từ nay xin mãi vâng theo Lời Cha,
  vượt bao nhiêu
  khó khăn giữa cuộc đời.

  Vì con quyết tâm tin cậy,
  con xin Ngài hằng chăn dắt con.
  Và con mãi luôn vâng phục,
  theo chân Ngài về trong nước Cha.

  Đường đời bao gian khó.
  Con vững lòng bởi Chúa cùng đi.
  Con mãi luôn mong đợi
  ngày sẽ nhìn thấy Chúa hồi lai;
  được sum họp giữa nơi mây trời.

  Lòng con đây,
  cứ hướng lên Ngài.
  Vì Chúa Jesus
  đem thân Ngài chuộc mua lấy con.
  Ngài cứu thân con,
  đem con rời khỏi mọi tội ô.
  Lòng con đây,
  cứ hướng lên Ngài.
  Vì Chúa Jesus
  luôn ân cần, dìu con bước đi.
  Vì Chúa Jesus
  yêu con nhiều, chẳng ngại ngần chi.

  1... 2... 3...
  Đường đời bao gian khó.
  Con vững lòng bởi Chúa cùng đi.
  Con mãi luôn mong đợi
  ngày sẽ nhìn thấy Chúa hồi lai;
  được sum họp giữa nơi mây trời.

  Lòng con đây,
  cứ hướng lên Ngài.
  Vì Chúa Jesus
  đem thân Ngài chuộc mua lấy con.
  Ngài cứu thân con,
  đem con rời khỏi mọi tội ô.
  Lòng con đây,
  cứ hướng lên Ngài.
  Vì Chúa Jesus
  luôn ân cần, dìu con bước đi.
  Vì Chúa Jesus
  yêu con nhiều, chẳng ngại ngần chi.
  Vì Chúa Jesus
  yêu con nhiều,
  chẳng ngại ngần chi.
Bình luận 0