306 XinSuotDoiToiDiTheoNgai Pris

Huynh Christian Timothy

306 XinSuotDoiToiDiTheoNgai Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/xin-suot-doi-toi-di-theo-ngai/
  Xin Suốt Đời Tôi Đi Theo Ngài
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  11/06/2022
  Theo Nhạc Điệu: Nhật Ký Đời Tôi
  của: Thanh Sơn

  “Chiên Ta nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta.” (Giăng 10:27).

  1… 2… 3…
  Cuộc đời tôi
  đã nhiều khốn khó,
  tháng năm nhọc nhằn.
  Tâm tư mỏi mòn,
  suy tư đêm ngày
  hỏi lòng vì sao bất an?
  Sinh ra trong đời
  và bon chen trong đời
  ai biết được rằng,
  tương lai sẽ về đâu?

  Rồi một hôm
  bỗng được biết đến
  Phúc Âm tuyệt vời.
  Jesus cứu người,
  buông tha bao tội
  để lòng người luôn thái an.
  Yêu tôi vô cùng,
  Ngài chết thế cho tôi.
  Chăn dắt đời tôi
  cho tôi mãi bình an.

  Thiên Chúa tìm tôi.
  Tôi nào biết thế.
  Chính Chúa Tình Yêu
  yêu tôi từ thuở nào.
  Ngài đến tìm tôi,
  đem tôi khỏi tội ô,
  về với Ngài,
  được đổi mới linh hồn.
  Cuộc đời từ đây sẽ
  mãi muôn đời vẫn được yêu.

  Cuộc đời tôi
  hết rồi năm tháng
  sống trong muộn phiền.
  Jesus cứu chuộc
  cho tôi muôn đời
  sống cùng Ngài thỏa vui.
  Cất tiếng hát mừng
  bài Thi Thiên dâng Ngài.
  Xin suốt đời tôi
  đi theo Ngài mà thôi.

  1… 2… 3…
  Thiên Chúa tìm tôi.
  Tôi nào biết thế.
  Chính Chúa Tình Yêu
  yêu tôi từ thuở nào.
  Ngài đến tìm tôi,
  đem tôi khỏi tội ô,
  về với Ngài,
  được đổi mới linh hồn.
  Cuộc đời từ đây sẽ
  mãi muôn đời vẫn được yêu.

  Cuộc đời tôi
  hết rồi năm tháng
  sống trong muộn phiền.
  Jesus cứu chuộc
  cho tôi muôn đời
  sống cùng Ngài thỏa vui.
  Cất tiếng hát mừng
  bài Thi Thiên dâng Ngài.
  Xin suốt đời tôi
  đi theo Ngài mà thôi.

  Cất tiếng hát mừng
  bài Thi Thiên dâng Ngài.
  Xin suốt đời tôi
  đi theo Ngài mà thôi.
Bình luận 0