310 XinNgheLoiGoiMoi Pris

Huynh Christian Timothy

310 XinNgheLoiGoiMoi Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/xin-nghe-loi-goi-moi/
  Xin Nghe Lời Gọi Mời
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  11/07/2022
  Theo Nhạc Điệu: Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời
  của: Lê Hựu Hà

  “Chúng ta hãy nghe lời kết luận của trọn sự việc: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài! Vì ấy là trọn phận sự của loài người. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem mọi việc vào trong sự phán xét, cả mỗi một việc kín giấu, hoặc thiện, hoặc ác.” (Truyền Đạo 12:13-14).

  1… 2… 3…
  Đời cho ta đau thương
  nhiều nước mắt với bao sầu vương.
  Những tháng ngày lạnh lùng
  đầy thê lương, tâm linh chán chường.

  Ta đâu tìm được gì?
  Ngoài những cô đơn và hoang vắng.
  Ta đâu tìm được gì?
  Ngoài những bon chen và dối lừa.

  Dù bao nhiêu công danh,
  quyền uy với thú vui trần gian,
  phút cuối cùng cuộc đời
  nào những ai mang theo với mình?

  Khi xa lìa đời này,
  về nơi đâu ai người hay biết?
  Bao nhiêu chuyện cuộc đời
  rồi mai sau ai sẽ phân bày?

  Sao quay cuồng miệt mài
  vào những đua tranh chẳng thỏa lòng;
  và những năm tháng qua mất rồi,
  là những hư không trọn cuộc đời?

  Xin nghe lời gọi mời
  Nhờ vững tin nơi Đức Chúa Trời,
  Ngài tái sinh ta thành con Ngài.
  Thì linh hồn ta mãi thái an.

  Về ngay bên Jesus!
  Ngài sẽ xóa hết bao tội ô.
  Chúa vẫn hằng gọi mời.
  Từng ngày đang trông mong mỗi người.

  Mau quay về cùng Ngài.
  Cuộc đời ta không còn tăm tối.
  Khi xa lìa cuộc đời,
  cùng Jesus ta vào Nước Trời.

  1… 2… 3…
  Về ngay bên Jesus!
  Ngài sẽ xóa hết bao tội ô.
  Chúa vẫn hằng gọi mời.
  Từng ngày đang trông mong mỗi người.

  Mau quay về cùng Ngài.
  Cuộc đời ta không còn tăm tối.
  Khi xa lìa cuộc đời,
  cùng Jesus ta đến thiên đàng.

  Khi xa lìa cuộc đời,
  cùng Jesus ta đến thiên đàng.
  Khi xa lìa cuộc đời,
  cùng Jesus ta đến thiên đàng.
Bình luận 0