313 TinhJesusYeuToi Pris

Huynh Christian Timothy

313 TinhJesusYeuToi Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/tinh-jesus-yeu-toi/
  Tình Jesus Yêu Tôi
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  02/08/2022
  Theo Nhạc Điệu: Đoạn Buồn Đêm Mưa
  của: Vinh Sử & Tú Nhi

  “Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28).

  1… 2… 3…
  Cô đơn
  lê bước chân trên đường.
  Đời tôi
  bao xót xa, sầu vương.
  Làm sao vơi thương đau?
  Chờ mong chi mai sau?
  Tìm đâu nơi an vui
  trong cuộc đời?

  Jesus
  tha thiết đưa tay mời.
  Mời tôi
  mau đến bên tình yêu.
  Tình Jesus yêu tôi.
  Ngài hy sinh cho tôi.
  Chuộc mua, cưu mang tôi
  tôi nào quên.

  Chúa!
  Chính Ngài luôn yêu thương tôi;
  bước cùng tôi trên linh trình.
  Tôi
  xin mãi trọn lòng tin yêu,
  trung tín, thuận phục Jesus.

  Trong tôi
  luôn khắc ghi ơn Ngài.
  Lòng tôi
  tha thiết yêu Jesus.
  Nguyện tin yêu Jesus.
  Nguyện vâng theo Jesus.
  Đời tôi luôn an vui trong tình yêu.

  1… 2… 3…
  Cô đơn
  lê bước chân trên đường.
  Đời tôi
  bao xót xa, sầu vương.
  Làm sao vơi thương đau?
  Chờ mong chi mai sau?
  Tìm đâu nơi an vui
  trong cuộc đời?

  Jesus
  tha thiết đưa tay mời.
  Mời tôi
  mau đến bên tình yêu.
  Tình Jesus yêu tôi.
  Ngài hy sinh cho tôi.
  Chuộc mua, cưu mang tôi
  tôi nào quên.

  Tình Jesus yêu tôi.
  Ngài hy sinh cho tôi.
  Chuộc mua, cưu mang tôi
  tôi nào quên.
  Tình Jesus yêu tôi.
  Ngài hy sinh cho tôi.
  Chuộc mua, cưu mang tôi
  tôi nào quên.
Bình luận 0