316 NgaiLaChuaYeuThuong Pris

Huynh Christian Timothy

316 NgaiLaChuaYeuThuong Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/ngai-la-chua-yeu-thuong/
  Ngài Là Chúa Yêu Thương
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  23/08/2022
  Theo Nhạc Điệu: You’re My Everything
  của: Leroy Gomez, Jean-Manuel de Scarano & Nicolas Skorsky

  “Ngài đã yêu những người thuộc về mình, là những người trong thế gian, Ngài vẫn yêu họ cho đến cuối cùng.” (Giăng 13:1b).

  1… 2… 3…
  Tình yêu Chúa tuyệt vời!
  Chúa đến nhân gian cam tâm
  hy sinh vì yêu loài người;
  gánh lấy đau thương
  thay cho bao nhiêu tội nhân,
  ban cứu ân
  cho mọi người.

  Tình yêu Chúa tuyệt vời!
  Dẫu cả không gian bao la
  không so bằng như tình Ngài.
  Chúa vẫn yêu thương
  trông mong bao nhiêu tội nhân,
  đang thiết tha gọi mời:
  Mau hãy đến!

  Ngài là Chúa Yêu Thương!
  Sẽ mãi yêu tôi, bên tôi
  trên linh trình lắm gian nan.
  Ngài là Chúa Yêu Thương!
  Đấng dắt đưa tôi qua bao
  phong ba trần gian
  tăm tối.

  Ngài là Chúa Yêu Thương!
  Mãi mãi hôm nay, mai sau,
  thiên thu Ngài vẫn yêu tôi.
  Ngài là Chúa Yêu Thương!
  Dẫu cả nhân gian đi qua
  bao nhiêu đổi thay
  Ngài vẫn bên tôi.

  (Hát hai lần rồi hát phần dưới đây)

  Tình yêu Chúa tuyệt vời!
  Chúa đến nhân gian cam tâm
  hy sinh vì yêu loài người;
  gánh lấy đau thương
  thay cho bao nhiêu tội nhân,
  ban cứu ân cho mọi người.

  Tình yêu Chúa tuyệt vời!
  Chúa đến nhân gian cam tâm
  hy sinh vì yêu loài người;
  gánh lấy đau thương
  thay cho bao nhiêu tội nhân,
  ban cứu ân cho mọi người.
Bình luận 0