318 ConXinDonNhanTinhNgai Pris

Huynh Christian Timothy

318 ConXinDonNhanTinhNgai Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/con-xin-don-nhan-tinh-ngai/
  Con Xin Đón Nhận Tình Ngài
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  28/08/2022
  Theo Nhạc Điệu: Chờ Đông
  của: Ngân Giang

  “Lạy Chúa! Từ đời này qua đời kia, Ngài là nơi ở của chúng con.” (Thi Thiên 90:1).

  1... 2... 3...
  Con xin đón nhận tình Ngài yêu con.
  Con xin đón nhận ngàn vạn yêu thương.
  Tình yêu Chúa yêu con không dời.
  Tình yêu Chúa yêu con muôn đời.
  Tình Ngài mãi chẳng qua đi.

  Con xin đón nhận tình Ngài yêu con.
  Con xin đón nhận được Ngài chăm lo.
  Đời con Chúa đi bên không rời.
  Đời con Chúa luôn luôn quan phòng.
  Vì Ngài mãi mãi yêu con.

  Bao nhiêu tháng năm trong đời con
  con luôn vững tin nơi Ngài thôi.
  Lòng con mong ngóng Jesus đón con
  xa dương gian để vào thiên đàng;
  và rồi con mãi mãi bên Ngài.

  Con xin đón nhận tình Ngài yêu con.
  Con xin đón nhận ngàn vạn yêu thương.
  Tình yêu Chúa yêu con không dời.
  Tình yêu Chúa yêu con muôn đời.
  Tình Ngài mãi chẳng qua đi.

  1... 2... 3...
  Con xin đón nhận tình Ngài yêu con.
  Con xin đón nhận được Ngài chăm lo.
  Đời con Chúa đi bên không rời.
  Đời con Chúa luôn luôn quan phòng.
  Vì Ngài mãi mãi yêu con.

  Bao nhiêu tháng năm trong đời con
  con luôn vững tin nơi Ngài thôi.
  Lòng con mong ngóng Jesus đón con
  xa dương gian để vào thiên đàng;
  và rồi con mãi mãi bên Ngài.

  Con xin đón nhận tình Ngài yêu con.
  Con xin đón nhận ngàn vạn yêu thương.
  Tình yêu Chúa yêu con không dời.
  Tình yêu Chúa yêu con muôn đời.
  Tình Ngài mãi chẳng qua đi.

  Tình yêu Chúa yêu con không dời.
  Tình yêu Chúa yêu con muôn đời.
  Tình Ngài
  mãi chẳng qua đi.
Bình luận 0