322 DuocNgaiYeuThuong(MuaDemTinhNho)Pris

Huynh Christian Timothy

322 DuocNgaiYeuThuong(MuaDemTinhNho)Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/duoc-ngai-yeu-thuong/
  Được Ngài Yêu Thương
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  25/09/2022
  Theo Nhạc Điệu: Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ
  của: Hà Phương & Anh Việt Thanh

  “Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến, chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.” (Rô-ma 8:38-39).

  1… 2… 3…
  Lòng ngẩn ngơ
  khi biết Chúa yêu tôi,
  cho dù tôi chẳng đáng.
  Vì Ngài yêu
  nên Chúa chết thay tôi,
  hy sinh chuộc tôi về.

  Tình yêu Chúa
  mênh mông và tha thiết,
  biết lấy chi đáp đền?
  Tình Chúa mãi yêu tôi
  muôn đời nào thay đổi.
  Tình yêu Ngài chan chứa
  dẫu tháng ngày nhiều đổi thay.

  Tôi
  nương thân nơi chính Ngài,
  được Ngài chăm sóc luôn.
  Tình Ngài bao phủ tôi.
  Đời tôi
  dù mưa nắng phong sương,
  dù bao tháng năm dài,
  Chúa bên tôi từng bước.

  Được
  Ngài yêu thương, gọi mời,
  được Ngài luôn chăn dắt
  nên tôi sống bình an.
  Đời tôi
  vui hát khúc hoan ca,
  luôn đi với Ngài,
  thỏa nguyện được Ngài yêu.

  Từ khi
  tôi đến với Jesus,
  có Ngài trong cuộc sống.
  Ngài chăn dắt tôi,
  cho dẫu lúc gian nan,
  tôi luôn được an lành.
  Tình yêu Chúa
  yêu tôi thật tha thiết,
  tháng năm yêu mãi hoài.
  Tình Chúa sáng trong tôi,
  linh hồn hằng tươi mới.
  Và tôi hằng ghi nhớ
  ơn phước Ngài trọn đời tôi.

  1… 2… 3…
  Tôi
  nương thân nơi chính Ngài,
  được Ngài chăm sóc luôn.
  Tình Ngài bao phủ tôi.
  Đời tôi
  dù mưa nắng phong sương,
  dù bao tháng năm dài,
  Chúa bên tôi từng bước.

  Được
  Ngài yêu thương, gọi mời,
  được Ngài luôn chăn dắt
  nên tôi sống bình an.
  Đời tôi
  vui hát khúc hoan ca,
  luôn thân cận với Ngài,
  thỏa nguyện được Ngài yêu.

  Từ khi
  tôi đến với Jesus,
  có Ngài trong cuộc sống.
  Ngài chăn dắt tôi,
  cho dẫu lúc gian nan,
  tôi luôn được an lành.
  Tình yêu Chúa
  yêu tôi thật tha thiết,
  tháng năm yêu mãi hoài.
  Tình Chúa sáng trong tôi,
  linh hồn hằng tươi mới.
  Và tôi hằng ghi nhớ
  ơn phước Ngài trọn đời tôi.

  Tình yêu Chúa
  yêu tôi thật tha thiết,
  tháng năm yêu mãi hoài.
  Tình Chúa sáng trong tôi,
  linh hồn hằng tươi mới.
  Và tôi hằng ghi nhớ
  ơn phước Ngài trọn đời tôi.
Bình luận 0