324 TinhChuaInDauTrongTimToi Pris

Huynh Christian Timothy

324 TinhChuaInDauTrongTimToi Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/tinh-chua-in-dau-trong-tim-toi/
  Tình Chúa In Dấu Trong Tim Tôi
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  10/10/2022
  Theo Nhạc Điệu: 無言的結局
  Lời Việt: Lời Cuối cho Tình yêu
  của: 劉明瑞

  “Ngài đã yêu những người thuộc về mình, là những người trong thế gian, Ngài vẫn yêu họ cho đến cuối cùng.” (Giăng 13:1b).

  1… 2… 3…
  Bao nhiêu năm qua, đời tôi
  dấn bước trong đau thương,
  trong cô đơn muộn phiền.
  Cuộc đời đầy nhọc nhằn
  theo tháng năm tàn phai.
  Bao nhiêu công danh phù du
  như gió cuốn áng mây
  bay lang thang sẽ sớm tan;
  chỉ còn giọt nước mắt trong cuộc đời.

  Jesus yêu tôi, tìm tôi trong nhân gian,
  nói câu yêu mến tôi.
  Vì Jesus yêu tôi
  Ngài cam tâm treo thân;
  Ngài đã chết thế cho tôi.
  Xin trọn đời này cùng đi bên Chúa thôi.
  Lòng tôi hằng luôn khắc ghi
  tình Chúa mãi không bao giờ nhạt phai.

  Tôi luôn an vui, cậy trông Chúa
  Vì Chúa sẽ cứ mãi dẫn bước tôi.
  Jesus luôn đi cùng tôi,
  luôn yêu thương nồng ấm.
  Tình Chúa in dấu trong tim tôi.
  Tình Chúa tha thiết không nhạt nhòa,
  từ nay, từ nay đến mãi sau.

  (Hát hai lần)
Bình luận 0