326 TamLinhToiAnVui Pris

Huynh Christian Timothy

326 TamLinhToiAnVui Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/tam-linh-toi-an-vui/
  Tâm Linh Tôi An Vui
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  22/10/2022
  Theo Nhạc Điệu: Dancing All Night
  Nhạc Ngoại Quốc
  Tựa Việt: Bên Nhau Đêm Nay

  “Vì các ngươi sẽ đi ra với sự vui vẻ, sẽ được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt của các ngươi, những núi và những đồi sẽ trỗi tiếng trong sự ca hát, và mọi cây cối của đất sẽ vỗ tay.” (Ê-sai 55:12).

  1… 2… 3…
  Ngài chuộc mua tôi.
  Chúa thứ tha bao ô tội;
  ban cho ơn tái sinh;
  dẫn bước tôi vào nơi công chính.
  Ngài đưa chân tôi bước
  vững chắc, dù giữa phong ba trần gian.
  Tôi luôn luôn thái an.
  Chúa với tôi cùng đi trong đời.

  Tâm linh tôi an vui.
  Chúa cứu tôi xa muôn tội.
  Tâm linh tôi an vui.
  Phó dâng trọn đời nơi Chúa.
  Tâm linh tôi an vui,
  giữa những phong ba trong cuộc đời.
  Tâm linh tôi an vui,
  hát khúc tôn vinh Ngài trên linh trình.

  Ngài là Vua Jesus.
  Chúa đã đem tôi về.
  Yêu thương tôi thiết tha,
  dẫn bước tôi về nơi Thiên Quốc.
  Ngài yêu thương chăn dắt,
  mé nước, đồng cỏ thiêng liêng hằng ban.
  Tôi luôn luôn thái an.
  Chúa với tôi ngày đêm không rời.

  Tâm linh tôi an vui.
  Chúa cứu tôi xa muôn tội.
  Tâm linh tôi an vui.
  Phó dâng trọn đời nơi Chúa.
  Tâm linh tôi an vui,
  giữa những phong ba trong cuộc đời.
  Tâm linh tôi an vui,
  hát khúc tôn vinh Ngài trên linh trình.

  (Hát hai lần)
Bình luận 0