331 NgoaiNgaiConCoAi Pris

Huynh Christian Timothy

331 NgoaiNgaiConCoAi Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/ngoai-ngai-con-co-ai/
  Ngoài Ngài Con Có Ai?
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  27/11/2022
  Theo Nhạc Điệu: Sao Em Nỡ Vô Tình
  của: Nguyễn Hữu Sáng

  “Ở trên các tầng trời tôi có ai ngoài Ngài? Còn ở dưới đất, ngoài Ngài tôi chẳng ước ao chi.” (Thi Thiên 73:25).

  1… 2… 3…
  Có những lúc con sai lầm
  thì lòng con xót xa;
  bởi biết Cha đau buồn
  dù Ngài luôn thứ tha.
  Những lúc con băn khoăn
  ngập ngừng trên lối đi,
  vướng mắc bao nghi nan;
  nguyện Ngài soi dẫn con.

  Có những lúc con mơ hồ
  nguyện Ngài thương xót con;
  chiếu sáng trong tâm thần
  Lời Ngài soi bước con.
  Những lúc con mau quên
  nguyện Ngài khuyên nhắc con;
  bởi nếu con xa Cha
  thì đời con khổ đau.

  Con nguyện luôn luôn kính tôn danh Ngài.
  Linh hồn con xin cứ náu nương Ngài.
  Mãi không xa…
  rời Ngài đâu.
  Xin mãi muôn đời sẽ được gần bên với Cha.

  Con nguyện luôn luôn sống trong ơn Ngài.
  Linh hồn con xin cứ hát tôn Ngài.
  Kính dâng Cha…
  ngàn lời ca.
  Xin mãi muôn đời sẽ một lòng tôn kính Cha.

  Có những lúc con vô tình
  làm buồn Cha kính yêu,
  rất xót xa trong lòng,
  nguyện Ngài tha thứ con.
  Hãy xót thương con luôn!
  Ngoài Ngài con có ai?
  Chỉ có bên Cha yêu
  cuộc đời con thái an.

  (Hát hai lần rồi hát phần dưới đây)

  Hãy xót thương con luôn!
  Ngoài Ngài con có ai?
  Chỉ có bên Cha yêu
  cuộc đời con thái an.
Bình luận 0