333 DoiConXinTuNay Pris

Huynh Christian Timothy

333 DoiConXinTuNay Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/doi-con-xin-tu-nay/
  Đời Con Xin từ Nay
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  28/11/2022
  Theo Nhạc Điệu: 鐵血丹心 (Thiết Huyết Đan Tâm)
  của: 顧嘉輝

  “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20).

  1… 2… 3…
  Chúa chuộc mua linh hồn con, xa rời khỏi tội ô.
  Náu nương nơi Jesus đời con đã xa rời nơi tăm tối.
  Đời con xin từ nay trong trần gian này, lo truyền rao danh Chúa thôi.
  Dù bao nhiêu hiểm nguy không hề nao sờn.
  Tin Lành rao giảng tận muôn nơi.

  Dẫu cả thế gian đổi thay, vẫn trọn lòng vâng phục Ngài.
  Chúa yêu ơi! Con xin nguyện tín trung.
  Chẳng hề thay đổi lòng.

  1… 2… 3…
  Đời con xin từ nay trong trần gian này, lo truyền rao danh Chúa thôi.
  Dù bao nhiêu hiểm nguy không hề nao sờn.
  Tin Lành rao giảng tận muôn nơi.

  Dẫu cả thế gian đổi thay, vẫn trọn lòng vâng phục Ngài.
  Chúa yêu ơi! Con xin nguyện tín trung.
  Chẳng hề thay đổi lòng.
  Chúa yêu ơi! Con xin nguyện tín trung.
  Chẳng hề thay đổi lòng.
Bình luận 0