337 MuaXuanOnPhuoc Pris

Huynh Christian Timothy

337 MuaXuanOnPhuoc Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/mua-xuan-on-phuoc/
  Mùa Xuân Ơn Phước
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  25/12/2022
  Theo Nhạc Điệu: Tout L’amour
  (Tựa Việt: Yêu Hoa)
  Của: Darío Moreno

  1… 2… 3…
  Nắng xuân chiếu trên khắp thôn làng.
  Ngàn muôn hoa, kề bên nhau.
  Gió xuân thướt tha khắp nương đồi.
  Ngàn hương hoa đắm say người.

  Mùa xuân tươi thắm Thiên Chúa ban cho.
  Trong chốn nhân gian ai nấy vui xuân.
  Hát vang kính tôn Chúa trên trời
  Ngài yêu thương cả muôn loài.

  Nắng xuân chiếu soi cả trong lòng.
  Ngàn yêu thương, cùng yêu nhau.
  Gió xuân khiến tươi mát linh hồn.
  Mùa xuân tươi khắp trong ngoài.

  Mùa xuân ơn phước vui hưởng thiên ân.
  Mong đến mai sau luôn cứ an vui.
  Hát vang những linh khúc dâng Ngài.
  Ngàn câu ca, lòng tôn kính.

  (Hát hai lần)
Bình luận 0