339 LayChaXinThuThaToiCon Pris

Huynh Christian Timothy

339 LayChaXinThuThaToiCon Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/lay-cha-xin-thu-tha-toi-con/
  Lạy Cha! Xin Thứ Tha Tội Con
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  02/01/2023
  Theo Nhạc Điệu: Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu
  của: Thái Thịnh

  “Thiên Chúa ôi! Xin hãy thương xót tôi tùy lòng từ ái của Ngài. Xin hãy xóa sạch các sự vi phạm của tôi tùy lòng thương cảm rất lớn của Ngài.” (Thi Thiên 51:1).

  1… 2… 3…
  Lòng xót xa nhiều lắm
  bởi con lầm lỡ
  không kính tôn danh Ngài.
  Điều răn Cha còn đó
  khắc trong lòng
  cớ sao đành quên?

  Vì cuốn theo cuộc sống
  đam mê biết bao cảnh đời;
  đành thản nhiên phạm lỗi;
  giờ lòng con hổ thẹn.
  Đến bên Ngài, cúi xin Ngài.
  Lạy Cha! Xin thứ tha tội con.

  Lòng xót xa nhiều lắm
  tháng năm buồn khổ
  khi cách xa ơn Ngài.
  Tình yêu Cha còn đó
  vẫn đong đầy
  phủ che đời con.

  Vì thế, con tìm đến
  bên Cha, con khẩn cầu.
  Biết bao tội lỗi
  giờ trình dâng trước Ngài.
  Cúi xin Ngài, hãy ban ơn!
  Lạy Cha! Nguyện Ngài tha thứ con.

  Từ nay con sẽ mãi
  thật lòng tôn kính Ngài.
  Cuộc đời con mãi mãi
  một lòng theo ý Ngài.
  Nguyện được Cha đổi mới;
  cho đến muôn đời
  được sống trong tình Cha.

  Từ nay con sẽ mãi
  truyền rao danh thánh Ngài.
  Ngài dìu con bước tới
  một lòng theo ý Ngài.
  Mọi lời Cha phán đó
  con sẽ chẳng quên.
  Nguyện mãi tôn vinh Ngài.

  1… 2… 3…
  Lòng xót xa nhiều lắm
  tháng năm buồn khổ
  khi cách xa ơn Ngài.
  Tình yêu Cha còn đó
  vẫn đong đầy
  phủ che đời con.

  Vì thế, con tìm đến
  bên Cha, con khẩn cầu.
  Biết bao tội lỗi
  giờ trình dâng trước Ngài.
  Cúi xin Ngài, hãy ban ơn!
  Lạy Cha! Nguyện Ngài tha thứ con.

  Từ nay con sẽ mãi
  thật lòng tôn kính Ngài.
  Cuộc đời con mãi mãi
  một lòng theo ý Ngài.
  Nguyện được Cha đổi mới;
  cho đến muôn đời
  được sống trong tình Cha.

  Từ nay con sẽ mãi
  truyền rao danh thánh Ngài.
  Ngài dìu con bước tới
  một lòng theo ý Ngài.
  Mọi lời Cha phán đó
  con sẽ chẳng quên.
  Nguyện mãi tôn vinh Ngài.

  Mọi lời Cha phán đó
  con sẽ chẳng quên.
  Nguyện mãi tôn vinh Ngài.
Bình luận 0