340 GhiKhacTrongTim Pris

Huynh Christian Timothy

340 GhiKhacTrongTim Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/ghi-khac-trong-tim/

  Ghi Khắc Trong Tim
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  03/01/2023
  Theo Nhạc Điệu: 怎麼捨得你
  (Tựa Việt: Tình Nồng)
  Của: 黄国伦

  “Như Cha đã yêu Ta, Ta cũng đã yêu các ngươi. Các ngươi hãy cứ ở trong tình yêu của Ta!” (Giăng 15:9).

  1… 2… 3…
  Cuộc đời lắm ngang trái,
  vì tình đời cứ mãi dối gian.
  Lòng này đã tan vỡ
  những muộn phiền khắc ghi sâu
  trong trái tim.
  Từng ngày tháng qua đó
  hững hờ… đời tôi như đã buông xuôi.
  Thoáng chốc
  sẽ theo giấc mơ hư vô.

  Cuộc đời lắm cay đắng,
  nhiều lọc lừa và những đấu tranh.
  Cuộc đời đã chan chứa
  những nghẹn ngào, những than van
  trong thế gian.
  Từng ngày tháng qua đó
  hững hờ… đời tôi như đã buông xuôi.
  Bao xót xa
  có qua đi trong cõi mơ hồ?

  Jesus bỗng đến, đến ngay bên tôi.
  Ngài yêu tôi.
  Ngài lau khô dòng lệ đắng cay.
  Ngài tìm chuộc tôi ra khỏi đau khổ.
  Vì Ngài luôn vẫn yêu tôi.
  Chúa yêu tôi lạ lùng.
  Tình Ngài cao quý, thâm sâu.
  Vì tôi nên Chúa cam chết thay,
  chuộc tôi khỏi chốn hư vong.
  Ơn Chúa yêu tôi
  ghi khắc trong tim đến muôn đời.

  (Hát hai lần rồi hát phần dưới đây)

  Jesus bỗng đến, đến ngay bên tôi.
  Ngài yêu tôi.
  Ngài lau khô dòng lệ đắng cay.
  Ngài tìm chuộc tôi ra khỏi đau khổ.
  Vì Ngài luôn vẫn yêu tôi.
  Chúa yêu tôi lạ lùng.
  Tình Ngài cao quý, thâm sâu.
  Vì tôi nên Chúa cam chết thay,
  chuộc tôi khỏi chốn hư vong.
  Ơn Chúa yêu tôi
  ghi khắc trong tim đến muôn đời.
Bình luận 0