384 BaoNamTheoChua Pris

Huynh Christian Timothy

384 BaoNamTheoChua Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/bao-nam-theo-chua/
  Bao Năm Theo Chúa
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  21/11/2023
  Theo Nhạc Điệu: Mưa Chiều
  Của: Anh Bằng

  “Linh hồn tôi đeo theo Ngài. Tay phải của Ngài nâng đỡ tôi.” (Thi Thiên 63:8).

  1… 2… 3…
  Bao năm theo Chúa
  vẫn không nao sờn.
  Lắm khi buồn đau
  khốn khó vây quanh.
  Ngài hằng đi cùng,
  chăn dắt đời tôi,
  đưa dẫn tôi qua những thăng trầm,
  an ủi tôi trong mọi cảnh đời.

  Bao năm theo Chúa
  tâm linh an lành.
  Phước ơn tràn tuôn
  chẳng thiếu trong tôi.
  Dù rằng trong đời
  không thiếu sầu thương.
  Nhưng Chúa luôn bên cạnh đêm ngày,
  thì chẳng còn mỏi mệt, thương đau.

  Tôi vững tin nơi Jesus
  mãi.
  Tôi náu nương nơi tình yêu
  Ngài.
  Lòng tôi luôn luôn kính yêu Ngài.
  Lòng tôi mong sao được mãi cùng đi
  với Ngài.

  Bao năm theo Chúa
  tôi luôn vui mừng.
  Chúa luôn gần bên
  chẳng cách xa tôi.
  Được Ngài đi cùng
  tôi chẳng buồn lo.
  Tôi phó dâng muôn sự lên Ngài.
  Nên chẳng còn mỏi mệt, thương đau.

  (Hát hai lần)
Bình luận 0