391 TuNayConSeMai Pris

Huynh Christian Timothy

391 TuNayConSeMai Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/tu-nay-con-se-mai/
  Từ Nay Con Sẽ Mãi
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  03/01/2024
  Theo Nhạc Điệu: Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu
  Của: Thái Thịnh

  Thương Tặng Nguyễn Thị Thùy Linh

  “Vậy, ngươi hãy trở lại cùng Thiên Chúa của ngươi! Hãy giữ sự từ ái và sự công chính! Hãy luôn luôn trông đợi Thiên Chúa của ngươi.” (Ô-sê 12:6).

  1… 2… 3…
  Lạy Chúa! Xin Ngài hãy
  xót thương và lắng
  nghe tiếng con kêu cầu.
  Vì phút giây lầm lỡ
  khiến con lạc đường
  mà nhiễm lây tội ô.

  Lòng thiết tha cầu khẩn
  được Ngài thương xót nhiều.
  Được đến bên cạnh Chúa,
  được Ngài vui tiếp nhận.
  Để con được thứ tha tội,
  và con vui thỏa trong tình Cha.

  Lạy Chúa! Ân tình Chúa
  thiết tha, đầm ấm,
  bao phủ con muôn đời.
  Và nếu con lầm lỡ,
  vấp chân lạc đường
  Ngài vẫn không lìa con.

  Tình Chúa cao vời quá,
  tình vượt xa đất trời.
  Tình Chúa sâu rộng quá,
  tràn ngập bao tháng ngày.
  Trái tim này sẽ muôn đời
  mãi nhớ được Ngài yêu thiết tha.

  Từ nay con sẽ mãi
  dựa nương cánh Ngài.
  Đời con xin phó thác
  vào trong ý Ngài.
  Nguyện Ngài luôn dắt dẫn,
  đưa bước chân con
  và mãi quan phòng con.

  Từ nay con náo nức
  mừng vui đón chờ
  ngày vinh quang Đấng Christ
  hiện ra giữa trời.
  Ngài gọi con hãy đến
  trên chốn mây trời
  để sống luôn bên Ngài.

  1… 2… 3…
  Lạy Chúa! Ân tình Chúa
  thiết tha, đầm ấm,
  bao phủ con muôn đời.
  Và nếu con lầm lỡ,
  vấp chân lạc đường
  Ngài vẫn không lìa con.

  Tình Chúa cao vời quá,
  tình vượt xa đất trời.
  Tình Chúa sâu rộng quá,
  tràn ngập bao tháng ngày.
  Trái tim này sẽ muôn đời
  mãi nhớ được Ngài yêu thiết tha.

  Từ nay con sẽ mãi
  dựa nương cánh Ngài.
  Đời con xin phó thác
  vào trong ý Ngài.
  Nguyện Ngài luôn dắt dẫn,
  đưa bước chân con
  và mãi quan phòng con.

  Từ nay con náo nức
  mừng vui đón chờ
  ngày vinh quang Đấng Christ
  hiện ra giữa trời.
  Ngài gọi con hãy đến
  trên chốn mây trời
  để sống luôn bên Ngài.

  Ngài gọi con hãy đến
  trên chốn mây trời
  để sống luôn bên Ngài.
Bình luận 0