• https://karaokethanhca.net/con-nguyen/
  Con Nguyện
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  14/02/2024
  Theo Nhạc Điệu: Trăm Nhớ Ngàn Thương
  Của: Lam Phương

  “Linh hồn tôi đeo theo Ngài. Tay phải của Ngài nâng đỡ tôi.” (Thi Thiên 63:8).

  1… 2… 3…
  Tháng năm dài con mơ hồ
  trên nẻo đường đời lãng du,
  lòng cô đơn, đầy hoang vắng
  bao u buồn, và xót xa.
  Dòng thời gian một đời người
  tựa hoa lá chiều tàn thu,
  khô đi rồi
  rụng rơi theo từng cơn gió.
  Tìm về đâu là cội nguồn,
  là chân lý, là niềm tin,
  cho linh hồn
  được vui thỏa trong bình an.

  Đến bên Ngài, chỉ duy Ngài,
  con đã tìm được cứu ân.
  Ngài yêu con và tha thứ bao ô tội
  con vướng mang.
  Tình yêu
  Jesus sâu rộng, tuyệt vời.
  Ngài cam tâm vào đời,
  chuộc mua con trở về.
  Từ nay, nương nơi Ngài
  đời con luôn vui thỏa,
  tôn vinh
  ân tình Ngài đã cứu vớt thân con.

  Con nguyện
  theo Ngài bước đến tương lai.
  Dù cho sóng gió trong đời,
  thì con vẫn vững tin Ngài.
  Con nguyện
  rao truyền ơn Chúa muôn nơi,
  Tin Lành con xin giảng rao,
  đền đáp ân tình Jesus.

  (Hát hai lần)
Bình luận 0