398 LongConThaThietYeuNgai Pris

Huynh Christian Timothy

398 LongConThaThietYeuNgai Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/long-con-tha-thiet-yeu-ngai/
  Lòng Con Tha Thiết Yêu Ngài
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  19/02/2024
  Theo Nhạc Điệu: Trăm Mến Ngàn Thương
  Của: Hoài Linh

  “Chúng ta yêu Ngài, vì Ngài đã yêu chúng ta trước.” (I Giăng 4:19).

  1… 2… 3…
  Lòng con tha thiết yêu Ngài không thôi.
  Từ khi con đón nhận Chúa vào lòng.
  Tình con yêu Chúa nguyện không đổi thay.
  Con sẽ trung kiên trọn đời
  chỉ tôn thờ Ngài thôi.

  Nguyện luôn yêu Chúa như Chúa yêu con.
  Nguyện luôn theo Chúa trong suốt cuộc đời.
  Tình con yêu Chúa tình luôn thiết tha.
  Theo Chúa qua bao chặng đường,
  yêu Ngài không đổi thay.

  Bao nhiêu gian khổ
  không làm con lui bước.
  Chúa vẫn bên con.
  Con đi bên Ngài,
  cho dù bao trắc trở
  nhưng Ngài chăn dắt,
  linh hồn con thái an.

  Lòng con tha thiết yêu Ngài không thôi.
  Nguyện xin ơn Chúa bao phủ con hoài.
  Dù cho năm tháng là bao đổi thay,
  con vẫn luôn luôn yêu Ngài.
  Con nguyện không đổi thay.

  (Hát hai lần rồi hát phần dưới đây)

  Dù cho năm tháng là bao đổi thay,
  con vẫn luôn luôn yêu Ngài.
  Con nguyện không đổi thay.
Bình luận 0