401 ConVanLuonThamMong Pris

Huynh Christian Timothy

401 ConVanLuonThamMong Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/con-van-luon-tham-mong/
  Con Vẫn Luôn Thầm Mong
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  03/03/2024
  Theo Nhạc Điệu: Tuyết Trắng
  Của: Anh Chương

  “Khi Ta đã đi và đã sắm sẵn chỗ cho các ngươi, Ta sẽ trở lại và sẽ đem các ngươi đến với Ta, để Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:3).

  1… 2… 3…
  Con vững lòng tin nơi ân tình Chúa.
  Chúa hằng chăn dắt, dẫn đưa con.
  Trong suốt linh trình, con bước đi
  không hề ngã lòng, nương nơi Chúa thôi.
  Tin cậy, vâng lời, con đi với Chúa.

  Con vẫn luôn thầm mong Jesus Ngài đến,
  để niềm thương nhớ sẽ qua đi.
  Nơi chốn mây trời con cất lên.
  Bên Ngài thỏa lòng, thôi bao nhớ mong.
  Con được theo Ngài lên đến chốn vinh quang.

  Ngài nâng đỡ con.
  Con dựa nương Ngài.
  Đời con hằng có Ngài.
  Jesus từ ái!
  Con luôn thuộc Chúa.
  Tâm linh hạnh phúc.

  Lòng con thiết tha
  mong được mãi hoài
  cùng Ngài không cách rời.
  Con xin muôn đời
  mãi luôn bên Ngài
  trong phước hạnh vinh quang.

  Bao tháng ngày qua, con không mòn mỏi.
  Bởi Ngài luôn dẫn bước chân con.
  Trung tín, theo Ngài, con vững tin
  khi Ngài trở lại, con theo Chúa đi.
  Con cùng với Chúa sẽ vào nơi trời cao.

  1… 2… 3…
  Ngài nâng đỡ con.
  Con dựa nương Ngài.
  Đời con hằng có Ngài.
  Jesus từ ái!
  Con luôn thuộc Chúa.
  Tâm linh hạnh phúc.

  Lòng con thiết tha
  mong được mãi hoài
  cùng Ngài không cách rời.
  Con xin muôn đời
  mãi luôn bên Ngài
  trong phước hạnh vinh quang.

  Bao tháng ngày qua, con không mòn mỏi.
  Bởi Ngài luôn dẫn bước chân con.
  Trung tín, theo Ngài, con vững tin
  khi Ngài trở lại, con theo Chúa đi.
  Con cùng với Chúa sẽ vào nơi trời cao.

  Trung tín, theo Ngài, con vững tin
  khi Ngài trở lại, con theo Chúa đi.
  Con cùng với Chúa sẽ vào nơi trời cao.
Bình luận 0