403 ChuaDaYeuCon Pris

Huynh Christian Timothy

403 ChuaDaYeuCon Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/chua-da-yeu-con/
  Chúa Đã Yêu Con
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  20/03/2024
  Theo Nhạc Điệu: Hát Nữa Đi Em
  Của: Thanh Sơn

  “Vì khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hẹn, chịu chết vì những kẻ không tin kính.” (Rô-ma 5:6).

  1… 2… 3…
  Chúa đã yêu con,
  đến trần gian, mua chuộc con về.
  Chúa đã yêu con,
  Ngài vì con mang những nhục hình.
  Chúa đã yêu con,
  nên chẳng màng sỉ nhục, đau thương.
  Thập tự xưa Chúa cam mang hình,
  chuộc mua con đó thoát bao tội tình.

  Lòng con đây,
  mãi luôn biết ơn Ngài.
  Ơn Ngài cao sâu quá.
  Xin suốt đời
  nương cậy nơi Chúa bao nẻo đường con đi.
  Nguyện Chúa dắt chăn hoài.
  Xin Chúa đừng xa con.
  Tháng năm trong đời, lòng con mong gần Chúa.
  Linh hồn con giờ đã được thái an.

  Chúa đã yêu con,
  suốt đời con xin thuộc riêng Ngài.
  Chúa đã yêu con,
  cuộc đời con ơn phước ngập tràn.
  Chúa đã yêu con,
  con vững lòng, chẳng ngại gian nan.
  Rồi mai sau, giữa nơi mây trời
  Ngài đem con đến chốn vinh quang tuyệt vời.

  1… 2… 3…
  Lòng con đây,
  mãi luôn biết ơn Ngài.
  Ơn Ngài cao sâu quá.
  Xin suốt đời
  nương cậy nơi Chúa bao nẻo đường con đi.
  Nguyện Chúa dắt chăn hoài.
  Xin Chúa đừng xa con.
  Tháng năm trong đời, lòng con mong gần Chúa.
  Linh hồn con giờ đã được thái an.

  Chúa đã yêu con,
  suốt đời con xin thuộc riêng Ngài.
  Chúa đã yêu con,
  cuộc đời con ơn phước ngập tràn.
  Chúa đã yêu con,
  con vững lòng, chẳng ngại gian nan.
  Rồi mai sau, giữa nơi mây trời
  Ngài đem con đến chốn vinh quang tuyệt vời.
  Rồi mai sau, giữa nơi mây trời
  Ngài đem con đến chốn vinh quang tuyệt vời.
Bình luận 0