404 XinDuocLuonTheoChua Pris

Huynh Christian Timothy

404 XinDuocLuonTheoChua Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/xin-duoc-luon-theo-chua/
  Xin Được Luôn Theo Chúa
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  24/03/2024
  Theo Nhạc Điệu: Trang Thư Xanh
  Của: Anh Việt Thu

  “…Lạy Chúa! Chúng tôi sẽ theo ai? Ngài có những lời của sự sống vĩnh cửu.” (Giăng 6:68).

  1… 2… 3…
  Trong tâm linh con, con vững tin luôn,
  Chúa hằng chăn dắt, dẫn đưa đêm ngày.
  Cuộc đời con xin được luôn theo Chúa.
  Ngài hằng bên con, con bước đi chẳng ngại chi.

  Nương nơi Jesus, con sống an nhiên,
  chẳng hề lo lắng, cũng không muộn phiền.
  Dù đời con sẽ thăng trầm bao gian khó,
  thì lòng con đây xin tín trung chẳng dời lay.

  Tháng năm dần qua, con luôn luôn thỏa lòng,
  nhờ Lời Ngài nuôi con.
  Bước theo Ngài, nguyện vẫn cứ trung kiên.
  Lòng con đó thiết tha kính yêu Ngài.
  Và mong sao, một ngày không xa
  Ngài mang con đến nơi trời cao.

  Trong tâm linh con, con vững tin luôn,
  tháng ngày đi tới, bước trên linh trình.
  Trọn đời con đây, con nguyện dâng lên Chúa.
  Được Ngài cưu mang, con sẽ luôn luôn bình an.

  (Hát hai lần)
Bình luận 0