408 ConUocNguyen Pris

Huynh Christian Timothy

408 ConUocNguyen Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/con-uoc-nguyen/
  Con Ước Nguyện
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  17/04/2024
  Theo Nhạc Điệu: Xin Trả Lại Thời Gian
  Của: Thanh Sơn

  “Ngài sẽ làm sự vui thỏa cho hết thảy những ai yêu Ngài. Ngài cũng sẽ nghe tiếng kêu cầu của họ và sẽ giải cứu họ.” (Thi Thiên 145:19).

  1… 2… 3…
  Con ước nguyện, cả cuộc đời này đây
  hằng nương náu nơi Ngài thôi,
  bao tháng ngày.
  Cuộc sống con nay có Ngài hằng dắt dẫn,
  lòng con sẽ an vui.
  Luôn trông cậy Chúa,
  tháng năm đời con đó
  thỏa vui bên Ngài,
  con chẳng còn những buồn lo.

  Con ước nguyện, sẽ thuộc Ngài mà thôi.
  Lòng con đó xin Jesus
  vui đón nhận.
  Được Chúa yêu con, có Lời Ngài sớm tối
  lòng con sẽ bình an.
  Luôn vâng phục Chúa,
  dẫu cho nhiều gian khó,
  tín trung theo Ngài
  con sống vì chính ngài thôi.

  Đời con đã được dâng lên Ngài.
  Con mãi hoài chỉ thuộc về Jesus.
  Nguyện sẽ tín trung chẳng đổi dời.
  Con mãi trọn lòng nương cậy nơi Chúa.
  Tình Chúa yêu con, còn tới thiên thu,
  bảo bọc đời con luôn.

  Con ước nguyện, sẽ không hề rời xa
  tình yêu Chúa, linh hồn con
  vui thỏa Ngài.
  Trong Chúa an vui, tháng ngày con đi tới,
  chờ mong Chúa hồi lai.
  Con mong được Chúa
  đón con vào Nơi Thánh.
  Hiển vinh bên Ngài,
  con sẽ vào chốn trời cao.

  1… 2… 3…
  Đời con đã được dâng lên Ngài.
  Con mãi hoài chỉ thuộc về Jesus.
  Nguyện sẽ tín trung chẳng đổi dời.
  Con mãi trọn lòng nương cậy nơi Chúa.
  Tình Chúa yêu con, còn tới thiên thu,
  bảo bọc đời con luôn.

  Con ước nguyện, sẽ không hề rời xa
  tình yêu Chúa, linh hồn con
  vui thỏa Ngài.
  Trong Chúa an vui, tháng ngày con đi tới,
  chờ mong Chúa hồi lai.
  Con mong được Chúa
  đón con vào Nơi Thánh.
  Hiển vinh bên Ngài,
  con sẽ vào chốn trời cao.
  Con mong được Chúa
  đón con vào Nơi Thánh.
  Hiển vinh bên Ngài,
  con sẽ vào chốn trời cao.
Bình luận 0