ConMuonDuocSongBenNgai_NgocThanh

Huynh Christian Timothy

ConMuonDuocSongBenNgai_NgocThanh
Download
 • https://karaokethanhca.net/con-muon-duoc-song-ben-ngai/
  Con Muốn Được Sống bên Ngài
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  07/04/2022
  Theo Nhạc Điệu: Cánh Chim Viễn Xứ
  của: Linh Giang

  “…Lạy Chúa! Chúng tôi sẽ theo ai? Ngài có những lời của sự sống vĩnh cửu.” (Giăng 6:68).

  1… 2… 3…
  Con muốn được sống bên Ngài.
  Trong tình thắm thiết Jesus yêu Con.
  Con muốn luôn sống bên Ngài.
  Tháng ngày đi tới Chúa vẫn bên con.

  Con muốn được sống bên Ngài.
  Ân tình của Chúa con không sao quên.
  Con muốn luôn sống bên Ngài.
  Có Ngài chăn dắt suốt đời bình yên.

  Jesus ơi!
  Con sẽ mãi vâng phục Ngài.
  Con thật lòng
  tin cậy Ngài, yêu kính Ngài.
  Jesus ơi!
  Con sẽ chẳng xa rời Ngài.
  Xin đời đời
  con được gần luôn bên Jesus!

  Con muốn được sống bên Ngài.
  Trong tình thắm thiết Jesus yêu con.
  Con muốn luôn sống bên Ngài.
  Có Ngài chăn dắt suốt đời bình yên.

  1… 2… 3…
  Jesus ơi!
  Con sẽ mãi vâng phục Ngài.
  Con thật lòng
  tin cậy Ngài, yêu kính Ngài.
  Jesus ơi!
  Con sẽ chẳng xa rời Ngài.
  Xin đời đời
  con được gần luôn bên Jesus!

  Con muốn được sống bên Ngài.
  Trong tình thắm thiết Jesus yêu con.
  Con muốn luôn sống bên Ngài.
  Có Ngài chăn dắt suốt đời bình yên.

  Con muốn luôn sống bên Ngài.
  Có Ngài chăn dắt suốt đời bình yên.
Bình luận 0