EmYeuJesus ThienMinh

Huynh Christian Timothy

EmYeuJesus ThienMinh
Download
 • https://thanhca.online/em-yeu-jesus/
  Em Yêu Jesus

  Đồng Thị Nghĩa
  Theo Nhạc Điệu: Em Đi Chơi Thuyền
  của Trần Kiết Tường

  Em yêu Jesus-Thiên Chúa của em
  Em vui hát mừng vì có Jesus
  Jesus nguồn năng lực, sức thiêng cho em
  Jesus Ngài ân cần, Chúa chăm lo em
  Chúa cạnh em ủi an khi em lo buồn
  Vui quá là vui Jesus cùng em đi muôn nơi!
Bình luận 0