HayTiepNhanTinhYeu VuThiThu

Huynh Christian Timothy

HayTiepNhanTinhYeu VuThiThu
Download
 • https://karaokethanhca.net/hay-tiep-nhan-tinh-yeu/
  Hãy Tiếp Nhận Tình Yêu
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  04/12/2023
  Theo Nhạc Điệu: Ơn Nghĩa Sinh Thành
  Của: Dương Thiệu Tước

  “Này, Ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa, Ta sẽ vào với người, ăn bữa tối với người và người với Ta.” (Khải Huyền 3:20).

  1… 2… 3…
  Người hỡi! Hãy về
  nhận ân tình Chúa!
  Jesus tha thiết yêu ta.
  Tiếng Ngài mời khuyên,
  khuyên ta hãy đến.

  Ơn Chúa cao vời.
  Ngài chết vì ta.
  Thân treo cây gỗ thảm thương,
  máu hồng tuôn chảy
  chỉ vì tội ta.

  Người ơi, còn lần lữa chi nhiều!
  Chúa đang chờ ta đó.
  Hãy tiếp nhận tình yêu!
  Người ơi, Jesus hằng chờ mong.
  Chúa vẫn đang kêu mời.
  Lời Ngài thật thiết tha.

  Hãy đến với Ngài!
  Tình yêu của Chúa
  cho ta vui sống thái an
  thỏa lòng trong Chúa
  không còn hoài mong.

  1… 2… 3…
  Người ơi, còn lần lữa chi nhiều!
  Chúa đang chờ ta đó.
  Hãy tiếp nhận tình yêu!
  Người ơi, Jesus hằng chờ mong.
  Chúa vẫn đang kêu mời.
  Lời Ngài thật thiết tha.

  Hãy đến với Ngài!
  Tình yêu của Chúa
  cho ta vui sống thái an
  thỏa lòng trong Chúa
  không còn hoài mong.

  Ta luôn vui sống thái an
  thỏa lòng trong Chúa
  không còn hoài mong.
Bình luận 0