LinhHonConVuiMung ThanhHuong

Huynh Christian Timothy

LinhHonConVuiMung ThanhHuong
Download
 • https://karaokethanhca.net/linh-hon-con-vui-mung/
  Linh Hồn Con Vui Mừng
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  31/03/2022
  Theo Nhạc Điệu: Mưa Rừng
  của: Huỳnh Anh

  “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã làm cho chúng tôi những việc lớn; bởi đó chúng tôi vui mừng.” (Thi Thiên 126:3).

  1… 2… 3…
  Linh hồn con vui mừng
  được luôn náu nương nơi Ngài thôi.
  Tháng năm linh trình nhiều nhọc nhằn
  bên Ngài hằng bền lòng,
  qua bao nỗi gian nan.

  Linh hồn con vui mừng
  được luôn nghỉ an nơi Ngài thôi.
  Những khi nghe lòng nhiều muộn phiền,
  dâng trình Ngài mọi sự
  cho vơi những phiền ưu.

  Ôi! Trong con vững tin luôn:
  Jesus mãi yêu con,
  sẽ không xa rời con.
  Khi Jesus chăn dắt con,
  chân con luôn bước đi
  trong vui tươi bình yên.

  Linh hồn con vui mừng
  chờ mong Chúa đem con rời xa
  cõi nhân gian cuối cuộc hành trình.
  Muôn đời được cùng Ngài
  trong Vương Quốc Bình Yên.

  (Hát hai lần rồi hát phần dưới đây)

  Rất mong cho cuối cuộc hành trình.
  Muôn đời được cùng Ngài
  trong Vương Quốc Bình Yên.
Bình luận 0