LongConKhaoKhatHuongVeThienChua ThuyLinh

Huynh Christian Timothy

LongConKhaoKhatHuongVeThienChua ThuyLinh
Download
 • https://karaokethanhca.net/long-con-khao-khat-huong-ve-thien-chua/
  Lòng Con Khao Khát Hướng về Thiên Chúa
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  20/01/2024
  Theo Nhạc Điệu: Sương Lạnh Chiều Đông
  Của: Mạnh Phát

  “Linh hồn tôi khao khát Thiên Chúa, là Thiên Chúa Hằng Sống! Khi nào tôi sẽ đến và sẽ nhìn thấy mặt Thiên Chúa?” (Thi Thiên 42:2).

  1… 2… 3…
  Lòng con khao khát hướng về Thiên Chúa.
  Thiên Chúa yêu con tình đến thiên thu.
  Nương tựa đời con trong cánh Ngài.
  Tháng ngày còn lại này
  nguyện Ngài hằng dẫn đưa.

  Cuộc sống từ nay có Chúa bên con,
  con vững chân qua mọi nẻo gian nan.
  Tâm nguyện đời con theo Chúa mãi.
  Con hằng trọn lòng tin
  Thiên Chúa bên con không rời.

  Con kêu cầu lên Chúa.
  Xin mãi được Ngài yêu.
  Tháng tháng, năm năm náo nức mong chờ
  khoảnh khắc Jesus đến giữa mây trời
  được cất lên cùng Ngài.

  Lòng con tha thiết kính thờ Thiên Chúa.
  Mong ước Jesus hằng dắt chăn con,
  qua cõi trần gian ô nhiễm tội,
  dẫn con vào Thiên Quốc
  để linh hồn con được nghỉ yên.

  1… 2… 3…
  Con kêu cầu lên Chúa.
  Xin mãi được Ngài yêu.
  Tháng tháng, năm năm náo nức mong chờ
  khoảnh khắc Jesus đến giữa mây trời
  được cất lên cùng Ngài.

  Lòng con tha thiết kính thờ Thiên Chúa.
  Mong ước Jesus hằng dắt chăn con,
  qua cõi trần gian ô nhiễm tội,
  dẫn con vào Thiên Quốc
  để linh hồn con được nghỉ yên.

  Qua cõi trần gian ô nhiễm tội,
  dẫn con vào Thiên Quốc
  để linh hồn con được nghỉ yên.
Bình luận 0