NguyenAiNgheKipDenThienCung DongThiNghia

Huynh Christian Timothy

NguyenAiNgheKipDenThienCung DongThiNghia
Download
 • https://thanhca.online/nguyen-ai-nghe-kip-den-thien-cung/
  Nguyện Ai Nghe Kịp Đến Thiên Cung

  Đồng Thị Nghĩa
  04/10/2020
  Theo nhạc điệu: Chiếc Lá Cuối Cùng
  của Tuấn Khanh

  “Các anh chị em đã làm sạch linh hồn mình trong sự vâng phục lẽ thật bởi tâm thần, trong tình yêu thương anh chị em cách chân thật. Hãy yêu lẫn nhau với tấm lòng tinh sạch, sốt sắng đã được tái sinh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, bởi Lời Hằng Sống và còn lại cho đến vĩnh cửu của Thiên Chúa.” (I Phi-e-rơ 1:22-23).

  Bên Jesus lòng bình an hạnh phúc
  Trọn đời tôi phước hạnh Ngài hằng ban
  Và đời tôi mãi luôn nhờ cậy Chúa
  Ngẫm suy hoài Lời thánh khiết thiêng liêng

  Ơn Jesus đời đời tôi hằng nhớ
  Hằng rao ra thánh sủng mà Ngài ban
  Cuộc đời tôi sẽ luôn thuộc về Chúa
  Bước theo Ngài rải phước khắp muôn phương

  Trọn lòng tận trung luôn luôn
  Cho dù thường trải những phong ba
  Dù phải chịu bao gian lao
  Con nguyện hằng tận sức luôn luôn

  Nguyện Ngài cạnh con ban ơn
  Trên hành trình đầy những thử thách
  Để từng ngày con rao ra
  Cho nhiều người được biết đến Chúa

  Yêu nhân gian Ngài đành cam chịu chết
  Để ban ơn cứu chuộc mọi hồn linh
  Nguyện rằng ai đã nghe Lời Hằng Sống
  Kíp quay về kịp bước đến thiên cung
Bình luận 0