NguyenLuonKienVungTrenLoiVe

Huynh Christian Timothy

NguyenLuonKienVungTrenLoiVe
Download
 • https://thanhca.online/nguyen-luon-kien-vung-tren-loi-ve/
  Nguyện Luôn Kiên Vững Trên Lối Về

  Đồng Thị Nghĩa
  13/08/2022
  Theo nhạc điệu: Thư Tình của Núi
  của An Thuyên

  “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Thiên Chúa từ ái, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ, và chân thật; ban ơn đến nhiều ngàn đời, tha thứ sự gian ác, sự phản nghịch, và tội lỗi; nhưng chẳng bỏ qua tội lỗi; và phạt tội của tổ phụ trên con và cháu đến đời thứ ba và đời thứ tư.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6b-7)

  Từ khi con về sống trong ơn Ngài.
  Lòng được luôn an thái yêu thương và vui mừng.
  Ngọt ngào thay tình yêu Thiên Chúa, dịu êm tươi mát cõi lòng.
  Nguyện xin dâng lời chúc tôn, lời ngợi tôn Thiên Chúa…
  dẫn đưa con trở về, để hưởng bao ơn Chúa ban tràn đầy.
  Thật Thiên Chúa đầy dẫy ân huệ và nhân từ.

  Từ nay con nguyện mãi luôn bên Ngài.
  Dù gặp bao gian khó, xin theo Ngài không rời.
  Chẳng còn vui cuộc đời bon chen nữa, cuộc đời nay vui trong thánh ý Ngài.
  Nguyện xin dâng lời chúc tôn, lời ngợi tôn Thiên Chúa…
  dẫn đưa con trở về, để hưởng bao ơn Chúa ban tràn đầy.
  Thật Thiên Chúa đầy dẫy ân huệ và nhân từ.

  [Hát hai lần đoạn trên rồi hát đoạn dưới đây:]

  Nguyện từ nay mãi tín trung, nguyện hằng luôn kiên vững… trên lối về nhà Cha!
Bình luận 0