OnBaNgoiThienChuaBan ThienMinh

Huynh Christian Timothy

OnBaNgoiThienChuaBan ThienMinh
Download
 • https://thanhca.online/on-ba-ngoi-thien-chua-ban/
  Ơn Ba Ngôi Thiên Chúa Ban

  Đồng Thị Nghĩa
  15/12/2023
  Theo nhạc điệu bài Twinkle Twinkle Little Star
  của Mozart

  Bầu trời xanh, sông núi, biển khơi
  Chim với hoa cũng như muôn loài.
  Bởi Chúa Ba Ngôi đã sáng tạo.
  Bởi cớ yêu thương nên sáng tạo.
  Trọn đời em tôn kính Chúa thôi.
  Bởi Chúa yêu em nên sáng tạo!

  Loài người không vâng theo Chúa Yêu.
  Nên đã gây ra bao nỗi buồn.
  Chúa Jesus – Thiên Chúa Ngôi Hai.
  Đã đến thế gian trong thân người.
  Ngài dạy khuyên, cứu giúp thế nhân.
  Ban yêu thương, vui tươi, an bình.
  Từng ngày em vâng theo Thánh Kinh,
  nên vui trong yêu thương an bình.
Bình luận 0