TL001 NgoiLoiHangLaThienChua

Huynh Christian Timothy

TL001 NgoiLoiHangLaThienChua
Download
 • https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl001-ngoi-loi-la-thien-chua/
  Chú Giải Bốn Sách Tin Lành
  Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ
  TL001 Ngôi Lời Là Thiên Chúa,
  Hằng Có Cùng Đức Chúa Trời
  Giăng 1:1-2
Bình luận 0