ToiCoNgoDau ThuyLinh

Huynh Christian Timothy

ToiCoNgoDau ThuyLinh
Download
 • https://karaokethanhca.net/toi-co-ngo-dau/
  Tôi Có Ngờ Đâu
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  02/04/2022
  Theo Nhạc Điệu: Vọng Kim Lang
  Cổ Nhạc Việt Nam

  “Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.” (Rô-ma 5:8).

  1… 2… 3…
  Bao tháng năm dần qua,
  tóc đã mau phai màu.
  Tôi vẫn luôn đi tìm
  một con đường giữa nơi trần gian
  đưa tôi đến nơi an lành;
  vì cuộc đời vẫn luôn sầu đau.

  1… 2… 3…
  Đêm ngày đi tìm…
  linh hồn hoang vắng,
  xót xa vô cùng.
  Tìm đâu nơi chốn an vui?
  Biết bao tháng năm qua dần
  mà chẳng tìm thấy nơi bình yên.
  Mai sau, tới khi qua đời
  thì linh hồn sẽ đi về đâu?

  1… 2… 3…
  Ngờ đâu, từ xưa Thiên Chúa
  đã yêu tôi;
  gánh thay muôn tội tình tôi,
  đã hy sinh thân Ngài chuộc tôi.
  Giờ đây về bên Ngài, đời tôi
  sống an vui không còn quạnh hiu.

  (Hát hai lần)
Bình luận 0