XinChuaVuiDung DTNghia

Huynh Christian Timothy

XinChuaVuiDung DTNghia
Download
 • https://thanhca.online/xin-chua-vui-dung/
  Xin Chúa Vui Dùng
  Đồng Thị Nghĩa
  11/05/2022
  Theo nhạc điệu: Em Về Kẻo Trời Mưa
  của Ngân Giang

  “Kế đó, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho Chúng Ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.” (Ê-sai 6:8).

  Chẳng sờn nao hay đắn đo, kiên vững trên linh trình.
  Dù khắp nẻo con đi, phong ba hằng vây phủ.
  Vẫn quyết một lòng sẽ mãi luôn tận trung.
  Sẽ mãi luôn tận trung.

  Có tình yêu Thiên Chúa ban, con thỏa vui muôn đời.
  Tình Chúa mãi thiên thu yêu con vẫn tha thiết.
  Bên Chúa Diệu Kỳ, sẽ mãi không lìa xa
  dẫu đường dài bao khó khăn.

  Nhân gian còn lạc lầm, đắm chìm trong u mê.
  Sống trong đau đớn không ngừng, chẳng tìm nơi đâu nghỉ an.
  Ngày đêm sống trong bao tội tình,
  dẫy đầy thở than xót xa.

  Mỗi ngày con xin giảng ra ơn Chúa cho muôn người.
  Cuộc sống của con nay, xin dâng trình lên Chúa.
  Xin Chúa vui dùng để giảng Tin Lành ra
  cho người lạc lầm muôn phương.

  Nhân gian còn lạc lầm, đắm chìm trong u mê.
  Sống trong đau đớn không ngừng, chẳng tìm nơi đâu nghỉ an.
  Ngày đêm sống trong bao tội tình,
  dẫy đầy thở than xót xa.

  Mỗi ngày con xin giảng ra ơn Chúa cho muôn người.
  Cuộc sống của con nay, xin dâng trình lên Chúa.
  Xin Chúa vui dùng để giảng Tin Lành ra
  cho người lạc lầm muôn phương.

  Xin Chúa vui dùng để giảng Tin Lành ra
  cho người lạc lầm muôn phương.
Bình luận 0