XinHoiThamNguoi ThanhHuong

Huynh Christian Timothy

XinHoiThamNguoi ThanhHuong
Download
 • https://karaokethanhca.net/xin-hoi-tham-nguoi/
  Xin Hỏi Thăm Người
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  03/09/2022
  Theo Nhạc Điệu: Nhớ Nhau Hoài
  của: Thiên Hà – Anh Việt Thu

  “Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27).

  Khải Huyền 20:11-15

  11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng.

  12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách được mở ra. Lại có một sách khác là Sách Sự Sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những sách ấy, tùy theo những việc làm của họ.

  13 Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Mỗi người bị phán xét tùy theo những việc làm của họ.

  14 Sự chết và âm phủ bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì.

  15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì cũng bị ném vào hồ lửa.

  1… 2… 3…
  Xin hỏi thăm người:
  Có từng hồ nghi mai sau?
  Một ngày nhắm mắt
  rời xa vĩnh viễn cuộc đời.
  Hơi thở không còn,
  xác thân nằm đó.
  Chẳng hiểu nơi đâu
  chỗ đến linh hồn!

  Bao nhiêu
  tháng ngày dài trong cô đơn;
  là bao khốn khổ cuộc đời;
  là bao cơn nức nở
  trong hồn.
  Vì đời hư không!
  Mọi sự qua đi!
  Nhân thế vốn hợp tan.
  Vì đời hư không
  như nước cuốn qua cầu.

  Sinh ở trong đời
  mỗi người đều luôn suy tư.
  Lòng từng thắc mắc
  từ đâu phát triển loài người.
  Khi đã qua đời
  biết nơi nào sẽ đến?
  Có phải tâm linh [1]
  khao khát muôn đời?

  1… 2… 3…
  Xin hỏi thăm người:
  Biết gì về Vua Jesus?
  Ngài là Cứu Chúa
  liều thân, cứu rỗi loài người.
  Rao giảng Tin Lành
  suốt bao ngày tháng.
  Cứu những ai tin
  đem đến thiên đàng.

  Ai ơi!
  tháng ngày dài trong cô đơn;
  là bao khốn khổ cuộc đời;
  là bao cơn nức nở
  trong hồn.
  Vì đời hư không!
  Mọi sự qua đi!
  Nhân thế vốn phân ly.
  Vì đời hư không
  như nước cuốn qua cầu.

  Xin hãy tin Ngài!
  Bởi Ngài là Vua Yêu Thương.
  Lời Ngài hứa chắc,
  Ngài yêu khắp cả loài người.
  Xin hãy tin Ngài!
  Lúc qua đời sẽ đến
  đến cõi thiêng liêng
  vui sống muôn đời?

  Xin hãy tin Ngài!
  Lúc qua đời sẽ đến
  đến cõi thiêng liêng
  vui sống muôn đời?

  [1] Tâm linh là tâm thần và linh hồn. Tâm thần là thân thể thiêng liêng của loài người để giao tiếp với thế giới thiêng liêng. Cụ thể là giao tiếp với Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa đã sáng tạo ra loài người và muôn vật. Linh hồn là bản ngã, là “cái tôi” của mỗi người. Xin đọc và nghe loạt bài giảng về Thiên Chúa và loài người tại đây: https://timhieuthanhkinh.com/nhung-bai-can-doc-nghe-truoc/
Bình luận 0