• trong cái vũ trụ này có rất nhiều hành tinh
  từ vệ nữ, kim mộc tinh không quên đi hỏa tinh
  trên trái đất có tinh tinh, có những con người không lông yêu sự chuyên chính
  giải quyết xung đột bằng binh lính, cậu bé cầm khẩu 47 xinh xinh
  đâu biết khi đạn găm vào đầu người kế bên liệu cậu còn bình tĩnh
  họ bắt cậu đi khi mới 4 tuổi, bịn rịn
  cha mẹ xanh cỏ từ lâu nên ngày mai không bao giờ tính
  bạn cậu cười đùa tối qua ngày mai không bao giờ tới
  mấy người bịt mặt ngồi trong căn cứ đạn không bao giờ tới
  và miệng không bao giờ mỏi, không bao giờ cậu không bao giờ hỏi
  mình cầm súng để làm gì, họ không bao giờ nói x2

  biết bao giờ mới hòa bình, biết bao giờ ngơi
  biết bao nhiêu con người chết biết bao nhiêu nơi
  biết khi nào trời xanh biết và mọi đứa trẻ đều biết viết
  triệt tiêu đi bạo lực là điều hết sức cần thiết x2

  trên chăn ta có 1 cô bé quấn khăn, kế đó không xa là gaza
  đêm nay không trăng
  cô bé bận phong phanh chạy nhanh hơn 8 cánh vì người ta nói nếu không nhanh bọm dội là không tránh khỏi
  cô mỏi
  hôm nay lại không ăn
  người lớn chen nhau giành hàng cứu hộ
  khác với bức tranh thế giới biết về cứu độ
  bên kia chân trời là đất nước đầy phú hộ
  phẫn nộ vì bị áp bức nên đứng lên trở thành kẻ áp bức
  do thái 5 hào đây mại dô
  cô chạy theo mẹ, nổ 1 tiếng có tiếng khẽ
  "chạy đi con, mẹ theo sau"
  cô chạy theo nhau khi nhìn lại thì còn ai đâu

  khói, đất, người, lửa 1 màu
  rớt mất mồi nữa cậu bé làu bàu
  chết mất người nữa anh ta càu nhàu
  đàm phán thất bại lão ta đau đầu x2
Bình luận 0