• Hồi nhỏ ta không có võ
  thằng mập nó dí ta chạy vào nơi to vò
  có tò mò khẽ đụng vò vẽ
  có lẽ thằng mập chạy mất từ đó
  Có võ mà là võ mồm
  ta đeo thất đẳng
  mở miệng là tụi nó hoảng hồn, ba chân bốn cẳng
  Thứ ta thiếu là bản lĩnh
  Thứ ta đã thiêu là bản tính
  Ta đã đốt mất cái bảnG tính khi trốn nắng
  vừa không cần chỉnh
  Khoang! ta đã đỉnh!
  Nhìn xuống lũ đần ngoài kia
  vuốt bộ ria, vua của chúng mày yêu cầu rượu bia
  Rồi vị vua rời khỏi chỗ ngồi
  Ngày vẽn bức rèm phủ bụi ấy lên mà coi
  Kẻ thấp hèn thì đang hạnh phúc
  Còn trên cao chỉ có giá lạnh bủa vây mà thôi
  Vuốt bộ ria, vua của không ai yêu điều thấm thía
  (ngày nhìn thấy ánh mặt trời)
  Vuốt bộ ria, vua của không ai yêu điều thấm thía
  (ngày nhìn thấy ánh mặt trời)
  Vuốt bộ ria, vua của không ai yêu điều thấm thía
  (ngày nhìn thấy ánh mặt trời, mất một đời)
Bình luận 0