Tao Cho May Xem Verse 1

Wooden Scissors

Tao Cho May Xem Verse 1
Download
 • Mình mẩy tơi tả, anh được nhả về hôm qua
  Hú hồn hú vía tưởng chúng không tha anh về nhà
  Chưa kịp kê muỗng cháo cái lệ lại xông vào
  "À há bọn dân đen! Mau nộp sưu cho ông nào!"
  Suất cho hai người: một còn sống một đã chết
  Sống mà phì phò thì khác quái gì đã chết
  Quan đang cần vội, không lí lo lí gì hết
  "Lôi thôi ông gông cổ, lần này đảm bảo mày chết!
  À há con mụ kia! Mày dám van tao à?"
  "Tha này, tha này!"- khi hắn bịch người đàn bà
  "Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!"
  Tát một cái bốp, chị Dậu nghiến răng rôm rốp
  "Mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem!"
  Sức người lực điền đối đầu thằng cai
  vật nhau, túm tóc chị lẳng luôn thằng còn lại
  Mấy thằng con nghiện, quan lại, vô lại, ăn hại!
Bình luận 0